Gratis analyse af dit vådfoder

Din besætning anvender muligvis biprodukter fra foderindustrien, der med god nytte kan anvendes som svinefoder – et godt bud på ønsket om bæredygtighed. Der kan dog være visse udfordringer forbundet hermed. Næringsrige biprodukter kan være en ideel fødekilde for mikroorganismer der med stor sandsynlighed kan forårsage skade på dine grise og ikke mindst på din produktionsøkonomi. Har du en mistanke til at der allerede kan være udfordringer i dit vådfoder eller er du nysgerrig på at finde ud af hvilken tilstand foderet er i og hvordan du kan optimere det? Klik her for en gratis analyse af dit vådfoder.

Anmod om en gratis foderanalyse