Darm, dé schakel naar betere gezondheid

De toekomst van de melkveehouderij draait om het houden van een duurzame veestapel die langer rendement levert. Daarbij is een optimale gezondheid cruciaal. Zeker nu nieuwe wetenschappelijke resultaten aantonen dat een verstoorde darmgezondheid een goede voorspeller is voor de incidentie en de impact van metabole aandoeningen.

Lekkende darm belangrijke oorzaak van afvoer

Dikkedarmverzuring beïnvloedt de darmwand negatief, met een lekkende darm als gevolg. Hierdoor treden ontstekingsprocessen op, die relatief veel energie kosten in de vorm van glucose. Het gevolg is een lagere melkproductie en het ontstaan van (transitie) ziektes of een verlaagde vruchtbaarheid. Bovendien is bij herkauwers een duidelijke link waargenomen tussen een lekkende darm en klauwgezondheid. Een lekkende darm is dus een belangrijke oorzaak voor de gedwongen afvoer van koeien. Het verbeteren van de darmgezondheid kan dus bijdragen aan het verhogen van de levensdagproductie en het bedrijfsrendement.

Nieuw: Selko LactiBute

Om de darmgezondheid te verbeteren, introduceert Trouw Nutrition Selko LactiBute, een gepatenteerd prebioticum dat de fermentatie in de dikke darm verbetert en het risico op een lekkende darm verkleint. Selko LactiBute is pensbestendig calciumgluconaat, wat de omzetting van melkzuur in butyraat (boterzuur) door darmbacteriën bevordert. Butyraat versterkt de darmbarrière, vermindert darmontstekingen en remt ziekmakende bacteriën.

+0.9 kg melk door betere darmgezondheid

Op 6 Nederlandse melkveebedrijven is 5 maanden lang een praktijkvalidatie uitgevoerd, met in totaal ruim 900 dieren. De hoeveelheid melk, het eiwitpercentage en het eiwit namen allemaal significant toe (zie tabel 1). Het melkvetgehalte bleef hoog ondanks een stijging van de melkproductie. De productiestijging door Selko LactiBute werd waargenomen voor koeien in alle lactatiestadia, van begin tot eind lactatie.

Tabel 1: Melkproductiegegevens per dag, gemeten na 60 dagen vanaf start studie. Significante verschillen (P<0,05) zijn dikgedrukt.

TABEL 1.PNG

De gevonden resultaten zijn niet verrassend en komen overeen met internationale studies waarbij ook gemiddeld 0,9kg meetmelk per koe per dag werd aangetoond. Dit is het gevolg van een verbeterde darmgezondheid, wat ook midden en eind lactatie belangrijk blijkt. De hogere melkproductie door Selko LactiBute zorgt niet alleen voor een hoger voersaldo, maar ook positieve gezondheidseffecten worden ervaren. Zo worden een vlottere opstart, betere vruchtbaarheid en goede klauwgezondheid benoemd.

Toepassing

Zet Selko LactiBute zowel in de droogstand als tijdens de lactatie in voor een optimale ondersteuning van de darmgezondheid en melkproductie. De dosering van Selko LactiBute is 16 g per dier per dag in mengvoer of een boerenmineraal. Voor toediening in de mengwagen is een voormengsel (50 g koe/dag) beschikbaar: Maxcare LactiBute Topdress. Kosten voor veehouder bedragen circa 16 cent per koe per dag. Dit betekent bij de huidige melkprijs een ROI van >3, nog zonder gezondheidseffecten. Daarmee is Selko LactiBute een zeer interessante investering om duurzaamheid van de veestapel en het rendement op het melkveebedrijf te verhogen.

Picture1.png

Figuur 1: Oorzaken en impact van darmverzuring of lekkende darm

Benieuwd wat Selko LactiBute voor jouw melkproductie kan betekenen? Neem contact op met je eigen contactpersoon bij Trouw Nutrition of mail Koen Luijben.