duotone image piglets duotone image piglets

Optimaal management voor hoogproductieve zeugen

De moderne zeug produceert tot 50% meer biggen per worp in vergelijking met twee decennia geleden. Deze sterk verhoogde productiviteit komt met zijn eigen uitdagingen, waarbij we je als zeugenhouder graag zoveel mogelijk de zeugen ondersteund om het potentieel van je dieren zo goed mogelijk te benutten. We zetten daarbij in op maximale kwaliteit en kiezen voor onze integrale Feed, Farm and Health aanpak

Opfokzeugen

Juist tijdens de opfokperiode leg je de basis voor een optimale reproductie. Het succes van je opfok wordt onder meer bepaald door het socialisatieniveau, de groeicurve, de gezondheid van je zeugen en de mate van stress die je opfokzeugen ervaren. Naast het beheersen en bewaken van de gezondheid en de gewichtsontwikkeling, zijn er diverse randvoorwaarden voor het opfokken van productieve zeugen. Langleefbaarheid is daarbij een sleutelbegrip.

In samenwerking met de universiteit van Gent toonden we aan dat de lichaamsconditie van een gelt tijdens het dekken van invloed is op de reproductieresultaten van de eerste cyclus.

Studie naar prestaties van gelten tijdens eerste lactatie

Zeugen

Hoe beter je opfokmanagement, hoe groter de kans dat je zeugen langer productief blijven. Met aangepast voer per fase en de juiste voerstrategie (dracht, transitie en lactatie) kan je hét verschil maken! Dit voermanagement draagt ook bij aan een optimale lichaamsconditie en langleefbaarheid van je zeug. Tijdens de opfok en de daaropvolgende cycli is er dan ook alles aan gelegen om de conditie van je zeug in topvorm te houden. Daarnaast worden onze zeugen steeds gespierder. Daardoor zijn er nieuwe ontwikkelingen rond conditiemanagement en leren we op basis van spier- en spekdiktemetingen elke dag bij rond de ideale lichaamsconditie van de zeug. Zorg daarbij voor een goede balans: een te vette zeug is gemiddeld minder productief, maar ook een te magere zeug kan niet op topniveau presteren.

Welzijn

Waar het gaat om dierenwelzijn, is de regelgeving erop voorzien om ervoor te zorgen dat de zeugen zo weinig mogelijk stress ervaren. Voor de varkenshouderij geldt er wettelijke regelgeving rondom o.a. groepshuisvesting en de minimale vloeroppervlakte per dier. Uiteraard moeten je zeugen te allen tijde beschikking hebben over vers drinkwater en voldoende aangepast voer. Maar ook de mate van licht en geluid in de stal, kan het welzijn van zeugen beïnvloeden. Daarnaast is stress een bepalende factor voor het welzijn van de zeug.

Watermanagement

Gezond en veilig drinkwater is naast voer de belangrijkste levensbehoefte van een zeug. Waar biggen en vleesvarkens dagelijks 10 procent van hun lichaamsgewicht aan water opnemen, ligt dat aandeel bij zeugen nog hoger: drachtige zeugen nemen 8 tot 12 liter water op en lacterende zeugen in de basis 10 liter, met daarbovenop nog eens 1,5 liter per big! Het is dan ook van belang dat de kwaliteit van het drinkwater in orde is. Zowel voor de opname, als voor de vertering en darmgezondheid. Goed watermanagement is daarbij essentieel. Blijf bovendien de wateropname nauwkeurig monitoren, of begin hier alvast mee mocht je dit nog niet doen.

Voermanagement

Gezien het aantal levend geboren biggen per worp toeneemt, moeten zeugen meer melk produceren. Dit vraagt fysiek nogal wat van zeugen. Bovendien zorgt een verhoogde melkproductie voor een hogere nutritionele behoefte. Ook voor de prestaties van de opvolgende toom. Een effectieve voerstrategie maakt dan hét verschil in rendement.

Voedselveiligheid (salmonellabestrijding)

Zeugen kunnen op verschillende manieren een Salmonellabesmetting oplopen. Denk maar aan contact met besmette dieren, besmet materiaal en via mest. Salmonella komt via de muil in de maag terecht en beweegt zich verder richting de darmwand, waar de bacterie zich nestelt en vermeerdert. Ervaar je klinische of subklinische problemen of weet je dat je bedrijf besmet is? We hebben veel ervaring in het monitoren en voornamelijk de bestrijding van Salmonella. Maak prioriteit van voedselveiligheid: onze adviseurs komen graag persoonlijk bij je langs, voor een bedrijfsbrede aanpak die aansluit bij je bedrijfssituatie.

Goed zeugenmanagement combineert goede gezondheidspraktijken, geoptimaliseerde diëten en een gezond fokmanagement.
Kim Goedegebuure - Technical Specialist On-Farm

Ervaar je uitdagingen in jouw zeugenmanagement?

Onze adviseurs komen graag persoonlijk bij je langs, voor een aanpak die aansluit bij je bedrijfssituatie.