Vision, Mission and Values Vision, Mission and Values

Onze ambities

Wij zijn toegewijd aan onze klanten én aan onze planeet.

Wij zijn een essentiële link tussen grondstoffen en de productie van eindvoeders voor de veehouderij. Wij nemen hiervoor onze verantwoordelijkheid door te investeren in duurzame oplossingen voor mens en dier.

Het is onze ambitie om samen met onze leveranciers en afnemers te komen tot een hogere standaard voor voedselveiligheid en diergezondheid. Onderdeel van onze ambities zijn:

  • Duurzaamheid
  • Feeding the future
  • Feed to food kwaliteit
  • Gezondheid en (voedsel)veiligheid

Onze missie

Onze missie - Feeding the Future - is onze bestaansreden. Het inspireert ons elke dag en geeft betekenis en urgentie aan wat we doen. Het is gebaseerd op de realiteit dat onze wereldbevolking snel groeit. Er zullen tegen 2050 bijna 10 miljard mensen op aarde wonen - en we zullen 70% meer voedsel moeten produceren om hen te voeden zónder de planeet uit te putten.  Daarnaast groeit ook het aantal dieren, die ook gevoed moeten worden. Deze enorme uitdaging geldt voor de hele keten van feed-to-food, en wij zijn toegewijd om hieraan onze bijdrage te leveren.

Samen met onze moedermaatschappij Nutreco en onze zusterdivisie Skretting, zijn wij ervan overtuigd dat wij een omslag kunnen teweegbrengen in de manier waarop onze sector werkt. We willen hierbij melk-, eier- en vleesboeren sturen in de richting van een circulair landbouwsysteem dat op duurzamere wijze gebruik maakt van land en hulpbronnen. Zo kunnen we helpen de groeiende bevolking te voeden.

Trouw Nutrition is actief in alle fasen van de waardeketen, waaronder activiteiten gericht op diervoeding, duurzame dierlijke productie, verwerking en distributie.  Daardoor kunnen wij unieke inzichten en betrouwbare ervaring bijdragen aan deze uitdaging.

Onze visie

Wij geloven dat de kracht van voeding en goed bedrijfsmanagement onze sector - en zelfs onze planeet - kan transformeren. Daarom stellen wij de huidige werking van de feed-to-food keten ter discussie, om een betere toekomst te creëren, van planeet tot ons bord.

Gerelateerde pagina's

Onze organisatie
Duurzaamheid
Kwaliteitsvoeder loont