Producenten van voedselbijproducten

De wereldbevolking blijft maar groeien en onze grondstoffen worden steeds schaarser. Daarom wordt het gebruik van bijproducten als een haalbare, voedzame bron van energie voor dieren meer onder de aandacht gebracht. Het is evenwel niet zo eenvoudig om bijproducten te bewaren, waardoor heel wat bijproducten op de afvalberg belanden of worden gebruikt voor de productie van biogas. Er is steeds meer vraag naar methoden om bijproducten van voedsel doeltreffender te bewaren, gezien de stijgende behoefte aan grondstoffen en voeder met een stabiele voedingswaarde.

Bewaring van voedselbijproducten

Voedselbijproducten bevatten voedingswaarden die nuttig zijn voor onze dieren. De voedingswaarde van deze producten moet absoluut op peil worden gehouden. We willen onze dieren voorzien van de beste ingrediënten en daarbij vermijden dat deze nuttige bijproducten een voedingsbron vormen voor ongewenste micro organismen. Het is dan ook een uitdaging om de achteruitgang van bijproducten tegen te gaan.

Toenemend bewustzijn

Voedingsproducenten beseffen steeds vaker dat bijproducten uit de levensmiddelenindustrie uitstekend gebruikt kunnen worden als diervoeder. Dit is ook nodig om te kunnen inspelen op de behoeften van de groeiende wereldbevolking. Door bijproducten uit de voedingssector als diervoeder te gebruiken, wordt de productie van dierlijke eiwitten duurzamer en is er minder verspilling.

De waarde van voedselbijproducten behouden

De meeste bijproducten belanden doorgaans op de afvalberg, Ze worden gebruikt voor de productie van biogas of, in mindere mate, voor de productie van diervoeder op basis van hun drogestofgehalte, en niet hun voedingswaarde.

Als ze niet worden behandeld, zal het drogestofgehalte met maar liefst 30% afnemen als gevolg van de microbiële groei.

Dit wijst erop dat er een enorm potentieel bestaat om de economische waarde te handhaven en de beschikbaarheid van voedingsstoffen te waarborgen door de integriteit van voedingsbijproducten in stand te houden.

Laat je brijvoer analyseren

Problemen met voeropname? Verminderde groei? Darmgezondheidsproblemen? Of op zoek naar brijvoeradvies?

Selko: diervoederadditieven op maat

Selko portfoliobrochure Lees meer over Selko