Handelaars van grondstoffen

Voedsel en voerverspilling willen we te allen tijde vermijden, zeker gezien de huidige veranderingen in ons klimaat. Veilige grondstoffen vormen hiervoor een basisvoorwaarde: het voer is vrij van ongewenste micro-organismen. Daarnaast moet ook ingezet worden op bewaring. Zo zorgen we voor veilig diervoeder dat bijdraagt aan de gezondheid en productiviteit van dieren. Handelaars en verwerkers van grondstoffen moeten dan ook een strategie uitwerken om de strijd aan te gaan met factoren die de veiligheid en kwaliteit van voedergrondstoffen negatief kunnen beïnvloeden.

Hygiëne en kwaliteit van grondstoffen

Alles begint bij het gebruik van hoogwaardige grondstoffen. Die vormen de basis voor de productie van veilig diervoeder en, uiteindelijk, veilig voedsel. Toch worden grondstoffen blootgesteld aan tal van risico’s die de voedselveiligheid kunnen ondermijnen, gaande van schimmels  (mycotoxinen), tot gisten en enterobacteriën zoals Salmonella. Deze micro-organismen gebruiken belangrijke voedercomponenten als voedselbron. Daardoor daalt de voedingswaarde en gaat ook de algehele kwaliteit van het voeder achteruit.

Grondstoffen worden continu blootgesteld aan tal van factoren die de kwaliteit kunnen aantasten. Gewassen kunnen op het veld al besmet worden met schimmels, waardoor er mogelijk op het moment van de oogst al mycotoxinen gevormd kunnen zijn. Micro-organismen krijgen vrij spel door schommelende weersomstandigheden. Ook tijdens het behandelen en vervoeren van grondstoffen grijpen micro-organismen hun kans en nemen ze voedingsstoffen op als voedselbron. Daardoor wordt de kwaliteit van het diervoeder aangetast.

Het wordt pas echt lastig wanneer grondstoffen een lange reis moeten afleggen over de hele wereld, of wanneer ze voor langere tijd worden opgeslagen. Grondstoffen kampen dan onder meer met temperatuurschommelingen en een wisselende vochtigheidsgraad, en kunnen worden blootgesteld aan externe factoren, zoals vogeluitwerpselen of contact met besmette materialen in opslagruimtes. Een goede houdbaarheid is dus van groot belang.

Lees meer