Mengvoerbedrijven

De veiligheid en kwaliteit van grondstoffen en het uiteindelijke diervoeder vormen de basis van de waardepropositie van elke voederproducent. Door de aanwezigheid van micro-organismen en mycotoxinen tot een minimum te beperken, wordt de kwaliteit van voederingrediënten en dus ook het uiteindelijke diervoeder in stand gehouden - en dat is belangrijk om de houdbaarheid van producten te verlengen. Wanneer er daarnaast vocht worden toegevoegd tijdens de productie van diervoeder, moeten er specifieke oplossingen worden gebruikt om de negatieve gevolgen voor de efficiëntie van diervoederfabrieken te voorkomen.

Diervoederhygiëne

Om veilig voedsel te produceren is veilig voeder nodig. Er is steeds een risico dat diervoeder gaat bederven of besmet raakt met ziekteverwekkende micro-organismen, zoals Salmonella, E. coli, schimmels en gisten, die de nutritionele kwaliteit van het voeder kunnen aantasten en het rendement van dieren kunnen verlagen. Sommige microben, zoals Salmonella, kunnen zelfs een probleem voor de volksgezondheid vormen.

Beheersing van het risico op mycotoxinen

Een van de grote vijanden voor de kwaliteit van het uiteindelijke voeder is de besmetting van grondstoffen met mycotoxinen op het veld of tijdens de opslag in diervoederfabrieken. Diervoederfabrieken kunnen financiële verliezen lijden als ze geen hoogwaardig voeder kunnen produceren, als gevolg van lager voederprijzen, een slecht imago en beïnvloede dierprestaties.

Vochtregeling bij de verwerking

Vochtverlies, ook gekend als ‘krimp’, is onvermijdelijk bij de verwerking van voeder. Een ondoeltreffende vochtregeling tijdens de verwerking kan ernstige problemen veroorzaken voor de kwaliteit van het uiteindelijke voeder. Mogelijke problemen zijn een lagere houdbaarheid, inconsistente voedingswaarde en meer stof door gebroken korrels, die allemaal een impact kunnen hebben op de prestaties van het dier en het imago van uw bedrijf. Een goede vochtregeling bij de verwerking kan aanzienlijke financiële besparingen opleveren voor diervoederfabrieken.

Hogere stabiliteit van het diervoeder

Bij de productie van diervoeder zijn er drie factoren van belang: stabiliteit van de voedingsstoffen, fysieke eigenschappen en stabiliteit van de additieven. Die zijn cruciaal om waarde toe te voegen aan uw diervoeder en uw product op de markt te onderscheiden. Het is belangrijk om te begrijpen hoe ingrediënten op elkaar reageren en inwerken, want dit kan de algemene stabiliteit en biobeschikbaarheid van hun voedingsstoffen verlagen.