Quality Feeds Value Quality Feeds Value

Kwaliteitsvoeder loont

Elke dag leveren we absolute topkwaliteit en creëren we waarde dankzij Nutrace, ons voedsel- en voederveiligheidssysteem. Alle producten en diensten van Trouw Nutrition moeten beantwoorden aan de strenge Nutrace-normen, van de grondstoffen tot de productie en de levering, en zijn ook volledig traceerbaar. We beschermen de integriteit van onze merken en onze afnemers door de kwaliteit van alle soorten ononderbroken te waarborgen.

Trouw Nutrition koploper in kwaliteit

Gecertificeerde kwaliteit en voederveiligheid

Het Nutrace-programma ziet toe op de consistente formulering en productie van hoogwaardige speciaalvoeders. Deze worden gecontroleerd door de divisie Trouw Nutrition en de moederonderneming Nutreco. Bovendien zijn in de verschillende vestigingen van Trouw Nutrition de lokale en internationale certificeringssystemen in gebruik genomen. Die lokale en internationale normen worden regelmatig getoetst en gecontroleerd door externe onafhankelijke instanties en onze afnemers.

Evaluatie en beheer van de leveranciers van onze ingrediënten

De gebruikelijke normen voor de evaluatie en het beheer van ingrediënten en leveranciers garanderen dat er enkel gezonde, veilige en duurzame grondstoffen worden gebruikt voor de productie van betrouwbare speciaalvoeders. De vestigingen van Trouw Nutrition maken uitsluitend gebruik van goedgekeurde leveranciers en ingrediënten. Nieuwe leveranciers kunnen pas na een evaluatie en goedkeuring worden opgenomen als officiële leverancier van Trouw Nutrition.

Toezicht en controle

Het geharmoniseerde, gedetailleerde en uitvoerige wereldwijde toezichtsprogramma van Trouw Nutrition geeft een overzicht van ongewenste stoffen, van grondstoffen tot afgewerkte voeders. Een gestandaardiseerd intern waarschuwings- en volgsysteem en een externe meldingsprocedure moeten de veiligheid van het voeder van Trouw Nutrition waarborgen en voorkomen dat gelijkaardige problemen zich herhalen of elders voordoen.

Risicobeheer

Ons risicobeheersprogramma licht toe hoe noodsituaties snel en professioneel moeten worden aangepakt. Richtsnoeren omtrent het probleem-, crisis- en risicobeheer alsmede een degelijke bedrijfscontinuïteitsplanning zorgen ervoor dat er juiste beslissingen worden genomen in het geval van ongewenste situaties.

Tracking & tracing

Dankzij de elektronische tracking en tracing ontstaat er een doeltreffende informatiestroom tussen Trouw Nutrition, de leveranciers en de afnemers. Het systeem traceert alle voederloten elektronisch naar hun grondstoffen en biedt nauwkeurige en toegankelijke informatie voor alle ingrediënten, productieprocessen en leveringen van diervoeders. Een snelle informatieverstrekking over de winning en distributie (‘upstream en downstream’) zorgt ervoor dat de wettelijke vereisten worden nageleefd. En dat is cruciaal voor een efficiënt terugroepprogramma.

Gerelateerde pagina's

Onze organisatie
Duurzaamheid
Juridische informatie