Blijf hittestress de baas!

Onderzoek toont aan dat koeien sneller last hebben van hittestress dan algemeen wordt aangenomen. Hittestress wordt veroorzaakt door een combinatie van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid: de THI (Temperature Humidity Index). Zodra de THI een waarde van 68 bereikt, spreken we van hittestress. De gemiddelde relatieve luchtvochtigheid in Nederland en België is 75% in de zomermaanden. Bij deze relatieve luchtvochtigheid treedt hittestress al op vanaf 21°C!

Naast een direct effect van hittestress op de voeropname en melkproductie, komt ook de gezondheid van de koe onder druk te staan. Een zichtbaar effect is een verminderde uiergezondheid wat een van de belangrijkste reden is voor ongewenste afvoer. Kijk dus in tijden van hittestress extra kritisch naar de uitval in de 1e 100 dagen van de lactatie!

Houd jouw koeien gezond deze zomer: deze maatregelen tegen hittestress helpen!

Na een koud voorjaar is het hittestressseizoen weer aangebroken. Naast een direct effect van hittestress op de voeropname en melkproductie, komt ook de gezondheid van de koe onder druk te staan. Het effect op uiergezondheid is vaak het meest zichtbaar, door een verhoging van het (tank)celgetal. Lees hieronder op welke manier je tijdens hittestress de gezondheid van jouw koeien zo optimaal mogelijk ondersteunt!

Lees het artikel

Behoud jouw voerkwaliteit en voorkom broei: zet Selko-TMR in

Hittestress heeft niet alleen impact op jouw koeien, maar ook op jouw ruwvoer. Wanneer de buitentemperaturen weer oplopen, neemt de kans op broei in het rantsoen toe. Selko-TMR is een breedwerkend zurenmengsel dat het rantsoen conserveert, waardoor broei wordt geremd of zelfs voorkomen.

Bescherm waardevol voer met Selko-TMR

Vanaf het moment dat je (ruw)voer aan de lucht wordt blootgesteld, treedt er al zeer snel ongewenste fermentatie op; broei. Broei ontstaat wanneer micro-organismen als gisten suikers en eiwitten omzetten in een zuurstofrijke omgeving. Deze omzetting zorgt voor een verlies van voederwaarde en is merkbaar door een temperatuurstijging van het voer. Micro-organismen komen in ieder rantsoen voor, maar het is belangrijk de groei ervan te beperken. Selko-TMR helpt broei voorkomen, waardoor je ruwvoer langer vers is en je koeien meer ruwvoer opnemen.

Download hittestress aanpak

  • Wat zijn de signalen?
  • Wat kan je doen op het gebied van voeding en huisvesting?
  • Hoe bescherm je jouw waardevolle voer? 

Ontdek de antwoorden op deze vragen en méér in onze hittestress aanpak.

Naar de aanpak

 

Onze specialisten staan voor je klaar