Bigidee #86: Samen innoveren vanaf de start voor een optimaal resultaat

Om de prestaties van je jonge biggen zoveel mogelijk te bevorderen, is maximale voeropname vanaf dag 1 essentieel. Vanaf het moment dat je biggen voer opnemen, wordt de ontwikkeling van de darmen immers gestimuleerd en dat is essentieel voor een gezonde spijsvertering op latere leeftijd. Maar doordat het aantal levend geboren biggen per worp steeds meer toeneemt, heeft lang niet elke big toegang tot voldoende zeugenmelk. Uit nieuwe benchmarkresultaten blijkt dat Milkiwean BabyMilk uitkomst biedt om overtallige biggen een uiterst vlotte start te geven.

Grootste voeder- en drogestofopname

Milkiwean BabyMilk is een premium vloeibare melkvervanger die kan worden ingezet vanaf de geboorte en daarmee direct ondersteuning biedt in de meest kwetsbare periode van de big. In een recente benchmarkproef zijn de prestaties van Milkiwean BabyMilk bij biggen vergeleken met 10 concurrerende melken van andere toonaangevende bedrijven. Uit de resultaten van deze proef blijkt onder meer dat Milkiwean BabyMilk de grootste voeder- en drogestofopname realiseert (figuur 1 en 2, tabel 1).

 

Melkopname eerst dag is goede graadmeter

De melkopname tijdens de eerste dag is een goede graadmeter voor het voorspellen van het eindresultaat: vaak geldt dat hoe smakelijker biggen een product vinden, hoe hoger de eerste voederopname is en hoe beter de uiteindelijke onderzoeksresultaten zijn. Op dag 1 van de benchmarkproef -wanneer de biggen 5 dagen oud zijn- valt op dat de voeropname bij Milkiwean BabyMilk al aanzienlijk hoger is ten opzichte van de overige melkpoeders (figuur 1). Ook na 20 dagen leeftijd behaalt Milkiwean BabyMilk nog veruit de hoogste voederopname.

Figuur 1. De drogestofopname uit melk is reeds vanaf dag 1 het hoogst met Milkiwean BabyMilk (Data 2021, Trouw Nutrition Benelux).

Aanvaardbaar speengewicht

In een opfok waarbij niet elke big direct toegang heeft tot voldoende zeugenmelk, is het zaak biggen zo snel mogelijk boven het eigen onderhoudsniveau te krijgen. De dagelijkse melkopname moet vanaf de start zeker 100-110 gr droge stof per big zijn en bij voorkeur rap stijgen naar meer dan 150 gr dogestof per dag. Hoe meer de voederopname achterblijft, hoe moeizamer de opstart wordt. Met een gemiddelde 100 gr drogestofopname tijdens de eerste paar dagen, realiseer je simpelweg onvoldoende groei om biggen af te leveren met een aanvaardbaar speengewicht.

 

Opnamedip blijft uit

Wanneer biggen meteen op dag 1 van het experiment al boven de 120 gr zitten, heb je te maken met een zeer smakelijk product. Zelfs op een stressvolle dag, wanneer ze worden gescheiden van hun moeder, nemen ze toch direct het maximale aan melk op. Door te starten met meer dan 120 gr drogestofopname, hebben ze al bijna voldoende melk om in hun eigen lichaamsonderhoud te voorzien, waardoor een opnamedip uitblijft en de kans op gezondheidsproblemen afneemt. Tabel 1 toont aan dat de groep die Milkiwean BabyMilk gevoerd kreeg, binnen 24 uur een drogestofopname van maar liefst 138 gr per big realiseerde.

 

Eerder overstappen naar spenen

Wanneer op 14 dagen leeftijd een minimale drogestofopname van 250 gr is bereikt, kan je als varkenshouder ervoor kiezen om de speenovergang alvast in te zetten. Want hoe langer je melk moet blijven doorvoeren in de kritieke fase, hoe groter de kans is op problemen (o.a. diarree en uitval). Milkiwean BabyMilk is de enige melkvervanger die vanaf dag 14 al boven een opname van 300 gr per dag zit. Met zo’n hoge voeropname, mag je uitgaan van een probleemloze nursery en veilig overstappen naar het spenen met een andere melkvervanger of voerconcept.

 

Ideale startdag bepalend voor groei

In figuur 2 wordt het belang van de startleeftijd uitgelicht. De startleeftijd is namelijk een belangrijke indicator voor het bepalen van de groeisnelheid. Biggen die geen plaats hebben aan de uier van de zeug, wil je zo snel mogelijk opvangen. Want hoe langer je wacht, hoe groter de kans op sterfte. Dag 5 geldt daarbij als de meest ideale en vroege startdag die je als varkenshouder kunt aanhouden. Uit de resultaten van de benchmarkproef blijkt dat Milkiwean BabyMilk sterfte voorkomt en vanuit de ideale startdag (dag 5) voor de beste groei zorgt ten opzichte van de andere melkvervangers.

Figuur 2. Milkiwean BabyMilk voorkomt sterfte en zorgt vanuit de ideale startdag (dag 5) voor de beste groei ten opzichte van de andere melkvervangers (Data 2021, Trouw Nutrition Benelux).

Laagste speendiplengte- en diepte

Tot slot is in de benchmarkproef ook gekeken naar de speendiplengte en speendipdiepte. De speendipdiepte is het verschil tussen de minimale en maximale voeropname. Milkiwean BabyMilk realiseert de laagste speendiplengte- en diepte; is nauwelijks sprake van een speendip. Ook de daggroei is per big bij de Milkiwean BabyMilk groep het hoogst (238 gr/d).

Tabel 1. De laagste speendiplengte- en diepte wordt gerealiseerd met BabyMilk. De daggroei is het hoogst met BabyMilk (Data 2021, Trouw Nutrition Benelux).