Een optimale afkalfleeftijd voor een maximale melkproductie

Investeren in jouw opfok loont. Gezonde en vitale kalveren groeien op tot goed ontwikkelde vaarzen. Hoe beter de 1e lactatie, hoe minder kans op uitval. En dat komt de levensduur van de veestapel ten goede. De afkalfleeftijd speelt hierbij een belangrijke rol. Lees maar!

Verdien € 10.000,- door het verlagen van de ALVA

Wist je dat de hoogste levensproducties worden gehaald bij vaarzen met een afkalfleeftijd van 22 maanden? Door jouw ALVA te verlagen met een intensievere LifeStart opfok, kan je op meerdere manieren jouw rendement verbeteren. Dat economische voordeel kan aardig oplopen!

Naar artikel

In 7 stappen naar 22 maanden ALVA

Het actief verlagen van de ALVA levert je niet alleen meer liters op per lactatie, maar jouw melkvee gaat ook nog eens langer mee. Om de afkalfleeftijd op verantwoorde wijze omlaag te brengen naar 22 maanden, heeft Trouw Nutrition 7 stappen opgesteld. Eenvoudiger wordt het niet!

Harde cijfers: dít is het effect van LifeStart op kalveren

Wat de effecten zijn van een LifeStart kalveropfok op de latere dierprestaties, hebben we bij Trouw Nutrition goed in beeld. Al sinds 2013 doen we langlopend onderzoek naar de ontwikkeling van kalveren. Hierbij monitoren we vanaf de geboorte tot aan het eind van de tweede lactatie. Daarbij analyseren we ook de uitval en de gemiddelde daggroei. De resultaten liegen er niet om!

Naar onderzoeksresultaten

1: Verpest het niet al bij geboorte

Een inventarisatie op 60 melkveebedrijven door de University of South Carolina, laat zien dat de uitval 58% lager is bij bedrijven die 3,7 - 4,5 liter biest hebben verstrekt (6,5% uitval), vergeleken met bedrijven die 0,9 - 1,8 liter biest hebben verstrekt (15,3% uitval). Gebruik een refractometer om biest te controleren. Bij een Brix-waarde van >22 en een gift van 4 liter verse biest krijgt een kalf voldoende antistoffen (Ig’s) binnen. Verstrek de biest binnen één uur na de geboorte.

2: Voorkom groeiachterstand door diarree en luchtwegproblemen

Naast uitval zorgt diarree ook voor groeiachterstand in de belangrijke eerste levensweken. Maak in overleg met uw Sprayfo-opfokspecialist een plan van aanpak om diarree en luchtwegproblemen te voorkomen.

3: Voer kalvermelk naar behoefte

Kalveren hebben een enorm groeivermogen de eerste levensweken. Deze groei wordt vaak nog niet benut, omdat kalveren nog niet altijd naar behoefte worden gevoerd. Sprayfo kalvermelk is uitstekend verteerbaar en kan daarmee zorgen voor een zeer efficiënte en daarmee voordelige groei. Ook is bekend dat juist organen als hart, lever, longen en melkklieren het hardst groeien tijdens de eerste 50 levensdagen. Deze groei kan later in de opfok niet worden gecompenseerd. Een betere orgaanontwikkeling kan een reden zijn voor de hogere melkproducties die zijn aangetoond voor vaarzen die harder hebben gegroeid vóórdat ze gespeend zijn. Het Sprayfo-voerschema vindt u hier.

4: Voorkom groeidip na spenen

Spenen dient in stappen te gebeuren, zodat kalveren gewend raken aan het afhankelijk zijn van vast voer. Het Sprayfo-voerschema houdt hier rekening mee. Na 9 weken bij een krachtvoeropname van 1,5 à 2,0 kg per dag is een kalf klaar om gespeend te worden. Onbeperkt vers water verstrekken vanaf de eerste levensweek is hierbij cruciaal. Zorg ook voor voldoende structuur, bijvoorbeeld gehakseld stro, om de herkauwactiviteit op gang te brengen. Het streefgewicht op vier maanden leeftijd is 150 kg.

5: Laat kalveren hard doorgroeien tot inseminatie

De eerste maanden na het spenen groeit een kalf nog zeer efficiënt. Wanneer een kalf tijdens de melkperiode volgens het Lifestart schema is gevoerd, kan er tot inseminatie intensiever gevoerd worden, zonder risico op vervetting. Stel in overleg met uw voerleverancier een rantsoen samen dat voldoende eiwit en energie bevat. Het streefgewicht op tien maanden leeftijd is 340 kg.

6: Insemineer vanaf 400kg lichaamsgewicht

Wanneer een pink 58-60% van haar volwassen gewicht weegt, is ze klaar om geïnsemineerd te worden. Dit komt gemiddeld overeen met zo’n 390 à 400kg, of een borstomvang van 170cm. Dit gewicht kan bij intensief voeren al bereikt worden voor 12 maanden leeftijd. Lichter insemineren geeft een risico op onderontwikkelde vaarzen die eerder moeten worden afgevoerd.

7: Voorkom vervetting na inseminatie

Voorkom vervetting tijdens de dracht, door een lager energie en eiwit niveau in het rantsoen. Streef naar een gewicht na afkalven van zo’n 570kg, of een borstomvang van 192 cm. Hiermee kalft uw vaars af op 21 à 22 maanden leeftijd, met de juiste conditiescore en heeft ze een uitstekende basis gelegd voor een hoge levensproductie.