Het belang van een hoge levensdagproductie

De melkveehouderij speelt een belangrijke rol om de in de komende decennia de wereldbevolking te voeden. De bijkomende vraag is dat het op een steeds duurzamere manier geproduceerd moet worden. Dit brengt drie uitdagingen met zich mee:

  1. De impact op de omgeving en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen moeten tot een minimum beperkt worden.
  2. De gezondheid en welzijn van het melkvee moet absoluut gegarandeerd worden, om te zorgen dat het vertrouwen van de maatschappij nog verder toeneemt in de voedselproductieketen.
  3. Een duurzame bedrijfsvoering die voldoende rendement brengt voor de huidige én volgende generatie.

Duurzame melkveehouderij met een zo laag mogelijke footprint

Uit onderzoek1 blijkt dat er een duidelijke link is tussen technische- en economische prestaties en op emissiegebied. Bedrijven met de laagste broeikasgasemissies laten namelijk een stijging zien van de marge van 1€/100 liter geproduceerde melk. Hier ligt een unieke mogelijkheid voor melkveehouders, want het is evident dat gezonde dieren meer produceren en daarmee ook met de laagste emissie per liter melk produceren.2 Daarmee gaat het streven naar een duurzame melkveehouderij mooi gepaard met het streven naar een zo laag mogelijke footprint.

Kortom, er zijn genoeg uitdagingen voor je als melkveehouder. Om aan deze drie uitdagingen te voldoen is het voor je belangrijk om de aanwezige dieren, van geboorte tot afvoer, zo efficiënt mogelijk te verzorgen met als resultaat een hoge(re) levensdagproductie. Met de HealthyLife Calculator maak je de eerste stap. Tel maar uit!

Naar Healthy Life Calculator

Berekening levensdagproductie

De gemiddelde levensdagproductie laat de laatste jaren een positieve trend zien en is in 5 jaar tijd met ruim 1 kilogram melk/levensdag gestegen (van 14,8 kg melk/levensdag in 2016 naar 15,9 kg melk/levensdag in 20203). Deze stijging is te verklaren door een licht dalende afkalfleeftijd en een toename van het aantal productiedagen.

Lees artikel levensdagproductie

4 kengetallen HealthyLife

Streven naar een levensdagproductie van 20 kg melk per levensdag

De variatie in levensdagproductie is echter nog zeer groot. Uit onderzoek4 blijkt dat de levensdagproductie van een groep bedrijven verschilt tussen de 12,9 en 18,0 kg melk/levensdag. Op individueel bedrijfsniveau is de variatie nog groter met voorbeelden van melkveehouders die 22 kg melk/levensdag halen tot aan bedrijven die net boven de 10 kg melk/levensdag komen. Uit Duits onderzoek blijkt dat voor het economisch optimum er gestreefd moet worden naar een levensdagproductie van minimaal 20 kg melk/levensdag.

Haal meer uit jouw opfok!

Wist je dat de gemiddelde afkalfleeftijd in Nederland al jaren 26 maanden bedraagt? Dat kan beter. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de hoogste producties bij een afkalfleeftijd van 22 maanden gehaald worden. Naast het verlagen van de afkalfleeftijd biedt ook het vervangingspercentage mogelijkheden tot het besparen van kosten. Bovendien kan zo de levensduur van jouw veestapel toenemen.

Referenties

  1. Sustainable Dairy in Europe, 2020
  2. Food en Agriculture Organization & Global Dairy Platform, 2019
  3. Gegevens CBS
  4. Economische analyse van Countus (2017-2019) in opdracht van Trouw Nutrition