Levende gist Levucell SC: Onderzoek naar stabiliteit

Sommige voederfabrikanten en boeren vragen zich af of de stabiliteit van Levucell SC levende gist gewaarborgd is bij het gebruik van zuren of zouten daarvan. Zeker ook bij hoge buitentemperaturen. Bij twijfel of onzekerheid over die stabiliteit, wordt het product in de zomermaanden zelfs achterwege gelaten. Een gemiste kans! Juist in de warme maanden is het gebruik van Levucell SC zinvol om de gevolgen van hittestress, pensinstabiliteit en verminderde voeropname tegen te gaan. Met nieuwe onderzoekresultaten wordt de stabiliteit van Levucell SC nogmaals bevestigd.

Uitgebreid onderzoek bevestigt de stabiliteit

Probiotica moeten ‘leven’ om effectief te zijn. Net als vitaminen en enzymen (warmtegevoelige biologisch actieve additieven) is het zaak dat probiotica stabiel blijven tijdens het productieproces en tijdens de opslag. Levucell SC levende gist biedt uitkomst: zowel de hitte- als de bewaarstabiliteit van Levucell SC 20 (ongecoat; sterk geconcentreerde levende gist) en Levucell SC 10 ME Titan (stabiele vorm, met gepatenteerde vetcoating voor nog meer stabiliteit onder extreme productieomstandigheden zoals pelleteren en andere omgevingsinvloeden) zijn goedgekeurd en uitvoerig gedocumenteerd door officiële instanties zoals de Europese Commissie.

Een onafhankelijke proef bij het IFF in Braunschweig bevestigt eveneens de persstabiliteit en dus de beschermende werking van de gecoate productvorm onder gangbare productieomstandigheden bij mengvoer.

Aanbevelingen Levucell SC

Voor het toepassen van supplementen of mineraalvoeders zijn eveneens uitgebreide praktische tests uitgevoerd met gangbare zuren en stabilisatoren, waarbij de stabiliteit van Levucell SC gecontroleerd werd. Op basis van deze bevindingen zijn de volgende aanbevelingen opgesteld:

tabel-1

Tabel 1: Overzicht van de aanbevolen maximumhoeveelheden zuur in kilogram per ton TMR (interne studie, Lallemand Animal Nutrition, 2013)

In de praktijk worden voor de stabilisatie van TMR meestal de zouten van sorbinezuur, kaliumsorbaat, benzoëzuur of benzoaat gebruikt. Deze zouten ontstaan door neutralisatie tijdens het productieproces en hebben een minder agressieve werking dan het zuivere zuur.

Stabiliteitstesten overtuigen

Uit tabel 1 hierboven blijkt dat alle stabiliteitstesten zijn uitgevoerd met zowel Levucell SC 20 als Levucell SC 10 ME Titan en de overeenkomstige zuren in zuivere vorm. In alle gevallen overtuigen beide vormen van deze levende gist met een betrouwbare stabiliteit van 48 uur. Dit betekent dat ruimschoots wordt voldaan aan de eisen van de in de praktijk geldende voedingsintervallen (één tot enkele malen per dag). Ook de waarneming van de levende gistcellen, gemeten tussen 3 uur en 48 uur na de behandeling met het chemische additief, vertoont geen verslechtering (figuur 1).

Stabiel, ook bij hoge buitentemperaturen

Een ander punt van zorg dat regelmatig onder de aandacht wordt gebracht, is de vraag of hoge zomertemperaturen schadelijk zijn voor levende gist. Voor beide productvarianten van Levucell SC geldt dat temperaturen van 30oC tot 40oC ongevaarlijk zijn, zowel tijdens de verwerking als op de boerderij. Ook het gebruik van chemische stabilisatoren vormt geen risico voor de stabiliteit van de levende gisten.

figuur-1

Figuur 1: Overleving van Levucell SC 10 ME Titan na maximaal 48 uur behandeling van TMR met een chemische stabilisator.

Juiste opslag van voeder

De toevoeging van vocht tijdens de opslagfase kan een negatief effect hebben op de werking van veel toevoegingsmiddelen, mineralen en sporenelementen in aanvullende diervoeders, mineraalmengsels en mengvoeders. Dit geldt dus niet alleen voor levende gist. Het belang van een goede opslag van voedergewassen moet dan ook niet onderschat worden

De toevoeging van water of melasse in de voermengwagen om het droge stofpercentage te verlagen is echter geen probleem (ongeacht of de beschermde of onbeschermde productvariant wordt gebruikt), aangezien de levende gist binnen de daaropvolgende uren wordt opgenomen en in de pens terechtkomt om daar zijn volledige activiteit te ontwikkelen.

Gebruik via brok

Het verwerken van levende gisten in brok blijft, in verband met de stabiliteit, een uitdaging. Om de toepassing van Levucell SC in brok te verbreden, zijn er recent productverbeteringen doorgevoerd waardoor de gist met zijn coating nog beter beschermd is tijdens uitdagende perscondities. Zo bleef in een recente proef met een standaard rundveebrok met o.a. een BOA, een enkele pers en een broktemperatuur in de conditioner van 120⁰C en 86⁰C direct na persen de gist geheel intact.

Iedere fabriek is anders en condities kunnen sterk variëren. 

Naar alle artikelen over pensgezondheid

Wens je meer informatie?

Contacteer Koen Luijben voor de proefresultaten of mogelijkheden van het meepersen van levende gist bij jou in de fabriek