Sustainable Farming

Trouw Nutrition bundelt de krachten met de sector voor een duurzame toekomst

De wereldbevolking neemt toe, de welvaart ook: in de komende dertig tot veertig jaar moeten we meer voedsel produceren dan we in de afgelopen zesduizend jaar hebben gedaan. Duurzaam produceren in de agrarische sector is dan ook niet langer vrijblijvend, maar een absolute noodzaak. Of het nu gaat om het reduceren van stikstof, het verkleinen van de ecologische footprint of het duurzaam omgaan met grondstoffen: ook kleine stappen maken al een groot verschil.

Met het lanceren van ‘Sustainable Farming’ zet Trouw Nutrition samen met partners alles op alles om veehouders te ondersteunen bij een succesvolle duurzaamheidstransitie.

Trouw Nutrition en haar liefde voor boeren

In de veehouderij staan we voor een enorme verduurzamingsuitdaging. Om de toenemende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, hebben we meer grondstoffen nodig. Tegelijkertijd moeten we ook het aantal emissies terugdringen en maximaal verduurzamen. Gelukkig zijn we in Nederland en België kampioen in veehouden. Op welzijnsvlak, gezondheid en kwaliteit lopen we ver voorop. Een gegeven om enorm trots op te zijn! Die liefde voor boeren steekt Trouw Nutrition dan ook niet onder stoelen of banken, maar er is ook natuurlijk nog veel te winnen. Door de krachten te bundelen, kunnen we samen nog flinke stappen zetten om door de keten heen ons voedsel te verduurzamen.

Samen innoveren

Naast onze wereldwijde aanpak blivjen wij ons ook inzetten op het ontwikkelen van klantgerichte oplossingen. Immers innovatie is de sleutel tot verduurzaaming. Speerpunten waar wij op inzetten zijn:

  • Het jonge dier zijn optimale potentie laten bereiken met inzet op diergezondheid. Lees meer
  • Onderzoek om het antibiotica gebruik te minimaliseren door o.a. in te zetten op een optimale darmgezondheid. Lees meer
  • Verbeteren productieresultaten door inzet slimme voeroplossingen en additieven.
  • Bevorderen van reststroommanagement en circulaire landbouw.
  • Ontwikkelen nieuwe technologieën in precisievoeding.
  • Voedselveiligheid: Optimale conservering en hygiëne van grondstoffen en eindproducten.

 

Meer over de duurzaamheidsambities van Trouw Nutrition

Wil je meer weten over onze klantgerichte aanpak? Neem dan gerust contact met ons op.

Met precisievoeding naar een optimaal rantsoen

Precisievoeding is één van de hoofdthemas van de ‘Sustainable Farming’ aanpak van Trouw Nutrition. Precisievoeding zorgt voor optimale dierprestaties én voor het terugdringen van de uitstoot van o.a. stikstof, methaan en fosfor. Want wat er niet ingaat, hoeft er ook niet uit. Deze voerstrategie start met inzicht. Hoe vaker (liefst 1x per week) je als boer je voer analyseert, hoe sneller er een optimaal rantsoen kan worden samengesteld. Met behulp van de volgende 4 pijlers, helpen we je van analyse tot optimalisatie aan een uitgekiende precisievoedingstrategie!

4 pijlers precisievoeding:

  1. Analyseren van grondstoffen
  2. Verzorgen van nutritionele inzichten (trends, alerts) via online platform
  3. Samenstellen van optimaal voer of rantsoen op basis van meetresultaten
  4. Optimaliseren van dierprestaties via modellering en voerstrategieën

Volledige controle over de voerkwaliteit met de NutriOpt On-site Adviser

Hoe nauwkeuriger je voert op dierbehoefte, hoe beter de individuele dierprestaties. Voor het analyseren van grondstoffen kan je gebruik maken van een desktop NIR of de NutriOpt On-site Adviser (NOA), de mobiele NIR van Trouw Nutrition. Met de NutriOpt On-site Adviser scan je binnen enkele minuten de voerkwaliteit van je losse grondstoffen en ruwvoeders, zodat je weloverwogen beslissingen kan nemen ten aanzien van je voermanagement.

Maak kennis met NOA

Van nutritionele inzichten tot optimaal rantsoen

NutriOpt is de combinatie van services die de mengvoerindustrie en veehouders ondersteunt om de voedingswaarde van grondstoffen beter in te schatten en de behoefte van dieren nauwkeuriger te bepalen, waardoor er nauwkeuriger gevoerd kan worden. Met NutriOpt krijg je grip op de grondstoffenkwaliteit, voerconsistentie, dierprestaties en voerkosten.

Optimaliseren dierprestaties

Voedselveiligheid start met een schone silo

Schoon voer uit een schone silo vormt de basis voor een gezond bedrijf én voedselveiligheid. In veel silo’s circuleert stof en stof bevat voornamelijk Enterobacteriën. Zonde van het kostbare voer dat in de silo’s wordt opgeslagen. Een preventieve totaalaanpak in silo-hygiëne kan de sector al snel duizenden euro’s opleveren.

Bescherm uw kostbare voer

Door gericht te analyseren, kan voer geproduceerd worden met een constantere samenstelling die zo dicht mogelijk aansluit bij de behoeftes van het dier.

Voedselbijproducten als diervoeder

Voedselbijproducten zijn reststromen uit de levensmiddelenindustrie die gebruikt worden als diervoeder.
Bijproducten en andere lokale grondstoffen uit de voedingssector worden zo gerecycleerd als diervoeder waardoor de productie van dierlijke eiwitten duurzamer wordt en we minder voedsel verspillen.
Brijvoer in de varkenssector is hier een voorbeeld van en neemt sterk toe in populariteit. Daarbij is de conservering ervan zeer belangrijk.

Bewaring van brijvoer