Deense varkensboer verbetert resultaten met brijvoer: 20% minder sterfte en zeugen sneller drachtig

Op varkensboerderij Solvang in Denemarken waren de zeugen gestrest en wilden niet eten. Ook hadden de biggen diarree met een hoog sterftecijfer. Uit analyses bleek dat het brijvoer een zeer grote hoeveelheid gist bevatte, terwijl het water in orde was. Om de groei van gisten te beperken werd Selko-BE+ toegevoegd aan het brijvoer. Door effectieve conservering kregen de zeugen weer eetlust en daalde het sterftecijfer op de kraamafdeling met 20%. 

Søren Moss Christensen zegt dat er van alles is geprobeerd: medicijnen, ijzersupplementen, talloze bloedonderzoeken en een aanpassing van het brijvoersysteem, maar zonder de oorzaak van het probleem te vinden. Solvang Svineavl, vlakbij Eskebjerg in het westen van de Deense regio Seeland, heeft 700 zeugen. De zeugen in de kraamstal krijgen brijvoer. In de drachtstal, waar de zeugen droogvoer kregen, werden geen problemen met voeropname. Dit zou erop kunnen wijzen dat er een probleem was met het brijvoer.

“Een collega raadde de technisch specialist van Trouw Nutrition, Palle Hemmingsen, aan. Palle had deze collega eerder al geholpen een probleem op te lossen. Samen met Palle hebben we het hele proces gevolgd, van de productie van brijvoer tot de zeugentroggen, we hebben voermonsters genomen van verschillende delen van de fabriek en de watertoevoer," legt Søren Moss Christensen uit.

“Uit de analyses bleek dat het brijvoer zeer hoge gistwaarden bevatte, boven de 5 miljoen KVE/g, terwijl het water in orde was. Om de groei van gisten te beperken voegden we Selko-BE+ van Trouw Nutrition toe. Hierdoor verbeterde de voeropname van de zeugen," legt Palle Hemmingsen uit. Na drie á vier dagen werd de voeropname zichtbaar beter, en na drie weken zaten de zeugen weer op de gewenste voercurve.

De resultaten laten een positieve trend zien: de biggensterfte in de kraamafdeling is met 20% gedaald en de reproductie van zeugen is aanzienlijk verbeterd, met een daling van 17% in het aantal guste zeugen. Dit heeft een grote invloed gehad op het economische resultaat.

“Voorheen werden er veel biggen geboren, maar er was ook hoge uitval en lage groei,’’ legt Søren uit.

Indrukwekkende resultaten

De dierenarts van Solvang, Kristian Viekilde, Porcus, is ook onder de indruk van deze ontwikkeling: "We hebben veel dingen geprobeerd op Solvang. Vorig jaar realiseerden we ons dat het voersysteem niet werkte. De resultaten met Selko-BE+ zijn erg interessant," zegt Kristian Viekilde. Viekilde vertelt dat de problemen bij Solvang bestonden uit aspecifieke problemen bij de zeugen. Er werden verschillende veterinaire maatregelen geprobeerd op de boerderij. Dit leidde soms tot verbeteringen, maar er was altijd een terugval.

Hij vermeldt ook dat het als adviseur en dierenarts voldoening geeft om de oorzaak van problemen op boerderijen te vinden en ze te verhelpen. “Er is altijd een verklaring en een oorzaak voor problematische uitdagingen," zegt Kristian Viekilde.

Gisten verbruiken voedingsstoffen

Palle Hemmingsen legt uit waarom gist zo ongewenst is in diervoeding: “Gisten verbruiken voedingsstoffen in diervoeding, zoals aminozuren (bijvoorbeeld lysine). Tijdens de afbraak worden koolstofdioxide en water gevormd (gasvorming). Dit verlaagt het drogestofgehalte en de voedingswaarde van het voer. Tot 40% van de voedingswaarde kan ‘verdwijnen’, wat tegelijkertijd een slechte smaak in het voer veroorzaakt.

Het toevoegen van zuur kan de gistgroei verminderen, maar gist kan blijven groeien tot een pH van 1,5. Daarom moet de gist ‘van binnenuit’ worden vernietigd. Dit maakt Selko-BE+ zo effectief. Het product bestaat uit 7 verschillende zuren de meeste met hoge pKa-waarden. Hoe hoger de pKa-waarde, hoe hoger de antimicrobiële werking.”

Kennis, analyse en diagnose

Op basis van kennis, analyse en diagnose benadert Trouw Nutrition de problemen van boeren op een iets andere manier. "Onze focus is niet het verkopen van producten, maar het oplossen van problemen. Onze werkwijze daarbij is om de problemen in de stal te identificeren, zodat we een effectief plan kunnen opstellen. Daarom nemen we voer- en watermonsters, die voor analyse naar ons hoofdlaboratorium in Boxmeer, Nederland, worden gestuurd. Van daaruit kunnen we, in samenwerking met dierenartsen, een effectieve, gepersonaliseerde én duurzame oplossing opzetten om een veerkrachtig en gezond bedrijf te creëren. Meer doen met minder", zegt Palle Hemmingsen.

Zoeken naar verdere verbeteringen

De inspanningen van Palle Hemmingsen bij Solvang stoppen niet bij het toevoegen van Selko-BE+ aan de brijvoerbereidingstank. In samenwerking met Søren Moos Christensen wordt het voedersysteem onder de loep genomen, vanaf het moment dat het graan wordt gemalen tot het afgewerkte brijvoer de trog van de zeug bereikt, om de gezondheids- en voedingsaspecten te optimaliseren.

Analyse van brijvoer

Trouw Nutrition analyseerde onlangs de hoeveelheden micro-organismen (kolonievormende eenheden per gram (KVE/g) in varkensvoeders op meer dan 100 bedrijven in België en Nederland. De resultaten laten zien dat er een grote variatie is in de microbiële activiteit in het voer. Ten minste 20% van de monsters van vorig jaar bevatte meer dan 5 miljoen KVE/g, terwijl het streefgetal onder de 1 miljoen KVE/g ligt.

Hoe staat jouw brijvoerbedrijf ervoor?

Ontdek snel verbeteringsmogelijkheden op het gebied van brijvoerconservering met onze eenvoudige brijvoertest.

Vul de kengetallen in en ontvang direct de resultaten!

Brijvoer bevat voedingsstoffen waar micro-organismen zich mee kunnen ontwikkelen. Deze micro-organismen, zoals gisten, schimmels en bacteriën, zorgen voor bederf van het brijvoer. Om de kwaliteit van brijvoer te behouden, kan Selko BE+ toegevoegd worden.