Selko pH

Gezondheids- en verteringsondersteuning

De intensieve veehouderij vraagt in toenemende mate om een gezond microbieel evenwicht in het maagdarmstelsel van het dier. De Selko-pH productlijn werkt volgens de drie onderstaande stappen:

  1. Het zorgt voor een effectieve verlaging van de pH van het drinkwater.
  2. Het verlaagt de pH-waarde in de maag waardoor de vertering van voer ondersteund wordt.
  3. De gebufferde organische zuren ondersteunen het behoud van een microbiële balans in de darm en zorgen daarmee voor een gezonde start bij jonge dieren.
Brand logo
product-image

Ingrediënten

  • E236 Mierenzuur
  • E237 Natriumformiaat
  • E260 Azijnzuur
  • E270 Melkzuur
  • E280 Propionzuur

Verkooppunten

Selko is landelijk verkrijgbaar bij verschillende coöperaties en dealers.

Bekijk de verkooppunten