Dáárom Liefde voor boeren

Boeren zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Ze staan voor dag en dauw op om ons voedsel te produceren, leveren een enorme bijdrage aan het Bruto Nationaal Product en zorgen voor bedrijvigheid, werkgelegenheid en innovatie.

De liefde voor boeren zit diep bij Trouw Nutrition. Hoogste tijd om onze agrariërs op een voetstuk te zetten en dit interactieve platform vóór en dóór boeren te starten. Door kennis, ervaring en expertise te delen, vergroten we gezamenlijk onze slagkracht!

Liefde voor boeren is een boerenplatform om:

  • Onderling kennis en tips uit te wisselen;
  • Boerenbedrijven en boerenverhalen positief in de schijnwerpers te zetten;
  • Lokaal een bijdrage te leveren;
  • Met elkaar te innoveren naar toekomstbestendige boerenbedrijven;
  • Boeren met elkaar te verbinden; o.a. door het organiseren van boerenlunches;

We hopen dat dit platform de onderlinge samenwerking tussen boerenbedrijven versterkt en een positieve bijdrage levert aan de agrarische sector in de Benelux.

Mis je zaken op dit platform? Heb je opmerkingen of vragen? We hechten veel waarde aan jouw mening! Neem contact met ons op!

 

liefde-voor-boeren-footer-hart.png