48 items gevonden
Trouw Nutrition
Trouw Nutrition, een toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen voor diervoeding, kondigt vandaag de lancering aan van MyFeedPrint, een online ecologische voetafdrukservice voor mengvoerproducten. De dienst is ontworpen om landbouwers, mengvoerproducenten en integratoren in staat te stellen de ecologische voetafdruk van mengvoeders te kwantificeren. Hierdoor ontstaat transparantie over de milieueffecten van de waardeketen van de veeteelt. Deze gebruiksvriendelijke oplossing van Trouw Nutrition is een essentiële stap voorwaarts in het creëren van een duurzamere toekomst voor mengvoeders, waardoor mengvoerproducenten concurrerend kunnen blijven door meer ecologisch geoptimaliseerde producten te ontwikkelen en eindgebruikers inzicht krijgen in de ecologische voetafdruk van hun voedsel.
Lees meer

Hoge biestopname goed voor ontwikkeling van belangrijke organen

Varkens
Een hoge biestopname is niet alleen belangrijk voor de overleving van pasgeboren biggen, het draagt ook bij aan hun ontwikkeling. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Trouw Nutrition. Bij biggen die veel colostrum hadden gedronken waren de darmen en voortplantingsorganen duidelijk beter ontwikkeld dan bij hun toomgenoten met een lage colostrumopname.
17/03/2023
Lees meer

Voorkom dat je kostbare voer verdampt: Koop tijdig voldoende broeiremmers in!

Rundvee
Nu het warme weer op komst is, ligt hittestress op de loer. Hittestress heeft een direct effect op de voeropname en melkproductie. Ook de gezondheid van je koeien komt onder druk te staan. Denk aan baarmoederontsteking of een verminderde uiergezondheid door een verhoging van het (tank)celgetal; een van de belangrijkste redenen voor ongewenste uitval. Gelukkig kun je voorzorgsmaatregelen nemen tegen hittestress. Zorg naast koeling en schoon drinkwater, voor smaakvol voer en ga broei in het rantsoen zoveel mogelijk tegen. Hieronder lees je meer tips om goed voorbereid te zijn op hittestress.
17/03/2023
Lees meer

Vooraankondiging wetswijzigingen februari – maart 2023

Trouw Nutrition
Let op: het betreft hier enkel wetgevingswijzigingen die van invloed zijn op de samenstellingen en/of etikettering van producten die onze productielocaties Gent en/of Putten produceren. 
17/03/2023
Lees meer

Innovaties voor een duurzame sector: nieuw voedselbijproduct

Trouw Nutrition
Duurzaam voedsel produceren is dé uitdaging van dit moment. In de media wordt circulariteit vaak omschreven als een recept voor een duurzame voedselproductie, maar wat is een circulair voedselsysteem precies? En welke innovaties werden het afgelopen jaar toegepast in de praktijk?
17/03/2023
Lees meer

Diarree bij kalveren: zo ondersteun je ze in het herstel

Rundvee
Sterfte bij kalveren binnen de eerste 8 levensweken wordt voor 70% veroorzaakt door diarree en voor 30% door luchtwegproblemen. In Nederland (bron: GD) en Vlaanderen (bron: DGZ) zien we dat 3-6% van het aantal kalveren sterft ten gevolge van diarree. Dit zorgt vaak voor grote verliezen, gemiddeld €100,- per gestorven kalf. Hoe ondersteun je kalveren in het herstel van diarree? Lees verder voor onze tips.
13/02/2023
Lees meer

Van uitdaging naar inzicht: innoveren om de toekomst te voeden

Varkens
Als sector staan we voor een grote uitdaging: hoe bouwen we samen verder aan een duurzame en rendabele toekomst? Voor onze kinderen en alle mensen werkzaam in de sector, van grondstoffenproducent tot veehouder. Een duurzamere sector kan ook zonder drastische vermindering van de veestapel! Hoe? Door te innoveren en te blijven ondernemen. Om jullie bij deze uitdagingen te ondersteunen, introduceert Trouw Nutrition de innovatie Watson.
27/01/2023
Lees meer

Veldstudie vroege diarree bij kalveren

Rundvee
Klaus Telaar, Sprayfo-kalfspecialist bij Trouw Nutrition in Duitsland, leidt in samenwerking met het bedrijf Novavet en enkele veterinaire praktijken een veldstudie over vroege diarree bij kalveren. De focus van deze studie ligt op de kalvermelkconcentratie. Lees snel verder voor de resultaten.
25/01/2023
Lees meer

Bevindingen van onze LifeStart-referentiebedrijven

Rundvee
Wereldwijd produceert 30-40% van alle dieren onder hun genetisch potentieel. De manier waarop een jong dier tijdens de eerste levensweken opgroeit, heeft een heel belangrijke en langdurige impact op de gezondheid, het ten volle benutten van het genetisch potentieel en op de latere melkproductie. Ook op jouw bedrijf is het belangrijk dat het jongvee een goede en continue groei behaalt, want zij zullen in de toekomst jouw melkproductie rendabel moeten houden. Ben je benieuwd welke aanpak wij hanteren, lees dan zeker verder.
23/01/2023
Lees meer

Omarm een gezonde darm – steeds meer bedrijven kiezen voor LactiBute

Rundvee
In maart 2022 bracht Trouw Nutrition het prebioticum Selko LactiBute op de markt. De interesse neemt sindsdien elke maand toe. Inmiddels wordt Lactibute al gevoerd in Nederland, België, Luxemburg en Denemarken. Wat vooral opvalt is dat sinds de zomer ook de dierenartsen Trouw Nutrition steeds vaker contacteren over darmgezondheid. Daarom kort een update over hoe de signalen van darmverzuring te herkennen en welke effecten Selko LactiBute in de praktijk heeft.
03/01/2023
Lees meer