86 items gevonden
Trouw Nutrition
Let op: het betreft hier enkel wetgevingswijzigingen die van invloed zijn op de samenstellingen en/of etikettering van producten die onze productielocaties Gent en/of Putten produceren.
Lees meer

De impact van nieuwe fytasebronnen op diervoeding

Pluimvee
De inzet van fytase om plantaardig fosfor vrij te maken is niet nieuw. Door de jaren heen hebben ontwikkelingen in enzymtechnologie geleid tot de introductie van nieuwe generaties fytase-enzymen. In dit artikel onderzoeken we de vraag: maken nieuwe fytase-enzymen nog steeds een verschil?
06/02/2024
Lees meer

Optimale start: een gesprek met Hans Wansink over kalveropfok

Rundvee
Gezonde kalveren die goed groeien, vormen de basis voor een succesvolle melkveehouderij. In een interview met Boerderij Uitgelicht deelt Hans, opfokspecialist bij Trouw Nutrition, waardevolle inzichten en tips voor een optimale kalveropfok. Het belang van de juiste voeding bij jongvee wordt in dit gesprek helder belicht.
05/02/2024
Lees meer

5 vragen aan MasterLab rond voederanalyse

Trouw Nutrition
Technieken om voeders te analyseren evolueren en resultaten worden tegenwoordig veel sneller verkregen. Maar hoe nauwkeurig kunnen en moeten we worden, hoe vaak moeten we testen en hoe kan A.I. bijdragen? Dat zijn de hamvragen in dit artikel.
31/01/2024
Lees meer

Verhogen van stikstofefficiëntie en impact op voersaldo

Rundvee
Vanwege de impact op het milieu en de steeds strenger wordende regels rondom stikstofuitstoot is het belangrijk dat we in de toekomst onze koeien (nog) preciezer gaan voeren. Het doel is om voereiwit zo efficiënt mogelijk om te zetten in melkeiwit. Een efficiënte omzetting resulteert niet alleen in besparingen op mestafzetkosten, ongeacht of we deze berekenen via het ureumspoor of de BEX-stikstofexcretie, maar ook in een hoger voersaldo, gezien eiwit een kostbaar component is in het rantsoen.
25/01/2024
Lees meer

Op weg naar Net Zero voor zuivel: Trouw Nutrition wordt voorzitter van de Animal Nutrition Workstream

Persbericht
Op 13 december 2023 zijn Trouw Nutrition en het Global Dairy Platform (GDP) een samenwerking aangegaan. In de Animal Nutrition Workstream zal Trouw Nutrition de zuivelsector ondersteunen om wereldwijd innovatief onderzoek uit te voeren. Daarbij focussen we op oplossingen om de zuivelsector koolstofarm te maken. De taskforce, die deel uitmaakt van het Pathways to Dairy Net Zero (P2DNZ)-initiatief, zal toonaangevend zijn op het gebied van zuivelproductie. Hierbij wordt de focus gelegd op het verkennen van mogelijkheden om de milieu-impact van de zuivelproductie te verminderen door middel van innovatieve ontwikkelingen en technologieën op het gebied van voer en voeding. Om deze samenwerking te introduceren, plannen we op 17 januari een P2DNZ-webinar.
14/12/2023
Lees meer

Vooraankondiging wetswijzigingen november & december 2023

Trouw Nutrition
Let op: het betreft hier enkel wetgevingswijzigingen die van invloed zijn op de samenstellingen en/of etikettering van producten die onze productielocaties Gent en/of Putten produceren. 
14/12/2023
Lees meer

Tips voor kalveropfok: Voeding

Rundvee
In de voortzetting van onze adviezen voor een gezonde kalveropfok op het gebied van biest en huisvesting, richten we ons nu op voeding. Hier zijn enkele waardevolle tips om ervoor te zorgen dat jouw kalveren een optimale start krijgen.
06/12/2023
Lees meer

Microbiële risico's bij brijvoer: een cruciale pijler voor voerhygiëne

Varkens
Brijvoer, een circulaire voerstrategie die jaarlijks miljoenen tonnen reststromen omzet in waardevol veevoer, is niet zonder risico's. De aanwezigheid van micro-organismen in brijvoer kan aanzienlijk negatieve effecten hebben op dierengezondheid en prestaties. Marion Jans-Beeke, technisch specialist brijvoer, benadrukt de noodzaak van risicobeperking.
01/12/2023
Lees meer

Baanbrekend in duurzame melkveehouderij: Trouw Nutrition breidt onderzoekscampus in Sint Anthonis uit

Persbericht
Trouw Nutrition, een vooraanstaande aanbieder van functionele en nutritionele oplossingen voor duurzame veehouderij, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt in haar inspanningen om boeren te helpen bij efficiënter en duurzamer werken. Dit werd gerealiseerd door de uitbreiding van de onderzoekscampus met een eigen zuivelfabriek in Sint Anthonis (Nederland). Deze toevoeging benadrukt duidelijk de toewijding van het bedrijf voor de bevordering van duurzame praktijken in de melkveehouderij.
23/11/2023
Lees meer