Trouw Nutrition zet volop in op 'state of the art' pluimveeonderzoek

Trouw Nutrition richt zich op een gezondere en winstgevende dierlijke productie van pluimvee zonder preventief antibioticagebruik. Om dit soort onderzoek te bevorderen, heeft Trouw Nutrition onlangs een nieuwe Poultry Nutrition & Health Unit geopend. Deze nieuwe onderzoekseenheid is de laatste aanwinst voor het eigen Poultry Research Centre in Spanje.

De onderzoekseenheid is het uithangbord van flexibiliteit, innovatie en transparantie.

  1. Ze beschikt over 4 onderzoeksruimtes, met telkens 48 hokken, die volledig uitgerust zijn om verschillende studies tegelijkertijd uit te voeren
  2. Door het aanpassen van de vochtigheidsgraad, de temperatuur en de bezettingsgraad kunnen er klimatologische en omgevingsomstandigheden nagebootst worden -> veldsituaties van over de hele wereld kunnen gesimuleerd worden
  3. Elke ruimte beschikt over 7 waterreservoirs waarmee onderzoekers 7 verschillende waterbehandelingen kunnen randomiseren
  4. Verschillende aanpakken in voeder, management en gezondheid kunnen ontwikkeld en geëvalueerd worden.

Poultry Nutrition & Health Unit

Nieuwe wetgeving maakt van antibiotica-reductie nog meer prioriteit

De noodzaak tot antibiotica-reductie blijft hoog, zeker ook nu er vanaf 28 januari 2022 een nieuwe Europese richtlijn (EU 2019/06) van kracht gaat, waardoor er eind januari voor de hele pluimveesector een volledig verbod op routinematige en/of profylactischepreventief antimicrobiële behandelingenantibioticagebruik geldt. Trouw Nutrition richt zich dan ook op het verbeteren van de productieresultaten, zonder gebruik van antibiotica.

Gestandaardiseerde diermodellen en inzicht in medische problemen

De faciliteiten in de onderzoekseenheid maken ‘state of the art’ pluimveeonderzoek mogelijk.

De inzichten die daaruit voortvloeien helpen onderzoekers om diermodellen te standaardiseren en zo oplossingen aan te bieden voor problemen die voorkomen bij pluimvee, zoals het malabsorptiesyndroom, Salmonella en Dysbacteriose.

Onderzoek naar antibiotica door Prof. Filip Van Immerseel

Trouw Nutrition werkt voor onderzoek samen met diverse gerenommeerde partijen.

Zo heeft Filip van Immerseel, professor van de Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimvee ziekten aan de Universiteit Gent, vastgesteld dat de meeste antibiotica worden gebruikt voor preventieve doeleinden in de eerste levensdagen en rond de drie weken, wanneer er een microbieel onevenwicht ontstaat als gevolg van de snelle groei. Dat onevenwicht leidt vervolgens tot ontstekingen en Dysbacteriose.

Een modelaanpak voor meer inzicht in darmgezondheid

Er bestaan al verschillende betrouwbare methoden om de diagnose van Dysbacteriose vast te stellen. Toch wordt er nog steeds gezocht naar snellere en goedkopere alternatieven, zoals biomarkers die nu gevalideerd worden. Clostridium perfringens kan necrotische enteritis verzoorzaken. Dysbacteriose wordt niet door deze specifieke bacterie veroorzaakt.

Daarom heeft de Universiteit van Gent nieuwe modellen ontwikkeld die de veldomstandigheden nauwkeurig nabootsen om meer inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op deze multifactoriële darmaandoening. Het is uitermate belangrijk om hierbij het juiste model te gebruiken, zodat de juiste oplossingen ontwikkeld kunnen worden.

Een integrale aanpak voor optimale pluimveeprestaties


Parralel aan de nieuwe pluimveeonderzoeken, heeft Trouw Nutrition een integrale aanpak ontwikkeld die de noodzaak voor antibiotica drastisch vermindert. Deze integrale aanpak omvat maatregelen rondom voer, management en diergezondheid die betrekking heeft op de volledige productieketen.
Zo beperkt deze aanpak bijvoorbeeld de hoeveelheid ruwe eiwitten en wordt de opname van voedingsstoffen bij ééndagskuikens geoptimaliseerd.

Het is gebleken dat deze aanpak niet alleen de dierprestaties verbetert, maar ook nog eens de antimicrobiële resistentie tegen cruciale antibiotica verlaagt.

Over Trouw Nutrition

Trouw Nutrition, de diervoederdivisie van Nutreco, zet zich al 90 jaar in voor innovatie en heeft veel ervaring met de ontwikkeling van slimmere en duurzamere manieren om vee en gezelschapsdieren gezond te houden.

De nieuwe onderzoekseenheid in Spanje is een aanvulling op de infrastructuur voor diepgaand onderzoek, dat zich richt op een betere gezondheid en dierlijke productie van pluimvee, zonder gebruik van antibiotica.

Het onderzoeksnetwerk van Trouw Nutrition omvat inmiddels zo’n vijf onderzoeksfaciliteiten over de hele wereld en telt 110 R&D-medewerkers die jaarlijks zo’n 150 studies uitvoeren in samenwerking met onderzoekspartners en toonaangevende universiteiten.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in je sector. Trouw Nutrition Benelux publiceert regelmatig updates, waaronder dierspecifieke informatie, advies, de nieuwste onderzoeken en meer.