Het NutriOpt Swine model

Het NutriOpt Swine Model is een software-tool die ontwikkeld werd in Trouw Nutrition Canada.
Het is een erg volledige rekentool waar dierbiologie, stalklimaat, voeder, slachtmomenten en recentelijk ook duurzaamheid in geïntegreerd zijn. Al deze gegevens zorgen ervoor dat het een tool is waarmee resultaten in de stal voorspeld kunnen worden, zowel voor biggen, vleesvarkens als voor (opfok) zeugen.

Hierdoor helpt het Swine Model om beslissingen te nemen gebaseerd op feiten en input, waardoor de rendabiliteit op jouw bedrijf met jouw voer verhoogd kan worden, zonder dat daar telkens dure en tijdsrovende proeven voor nodig zijn. Scroll naar beneden voor een gratis demo en meer info.

Huidige marktsituatie: hoge grondstofprijzen en slechte beschikbaarheid

Door hoge energieprijzen, hoge vraag en stijgende meststofprijzen kennen de grondstoffen ongezien hoge prijzen. Hier bovenop zijn er ook nog de problemen met lange levertermijnen en hogere transportkosten door een verstoring in het transport via containers. Beiden zorgen voor hoge voederprijzen. Daarom is en blijft het belangrijk om zo efficiënt mogelijk om te gaan met voer om toch zo optimaal mogelijke resultaten te behalen. In deze continu veranderende markt is het belangrijk om hier snel op in te spelen en telkens de juiste beslissingen te nemen. Het Swine Model helpt om die risico's te managen en beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke algoritmes.

NutriOpt

Naast het NutriOpt Swine Model, is ook NIR-analyse van de grondstoffen een onderdeel van het NutriOpt-programma.
Die NIR-analyses zorgen ervoor dat de nutritionele waarde van de grondstoffen exact gekend is. De kracht van NutriOpt is dat deze samen gaat met een handige portal om de grote hoeveelheid data op een eenvoudige manier om te zetten naar accurate nutriëntenmatrices.
De gebruikte verteringsmatrices zijn gebaseerd op meer dan 50 jaar onderzoek en worden (net zoals de prijzen) continu geüpdatet. Beide zijn nodig om een correcte 'least cost formulation' te kunnen uitvoeren.

Naast deze input, is het ook belangrijk om de andere data zoals voederstrategie, marktprijzen, livestock models, genetica en- stalgegevens correct te bepalen in het model.
Het diermodel laat het toe om biologische processen om te zetten in wiskundige vergelijkingen en berekent zo de optimale groeiperfomance. In sommige gevallen is het maximale technische resultaat echter niet het efficiëntste nutritionele resultaat.

Doordat het Swine Model tegelijk ook een economisch model is, geeft het meer inzichten in de werkelijke resultaten en wordt zo het beste economische resultaat bepaald. Dit maakt het makkelijker om in te spelen op veranderende marktcondities. In de meeste cases wordt gestart van de huidige condities en performances van de klant. Zo kunnen de verschillende voeder- en managementstrategieën klantspecifiek aangepast en verbeterd worden.

Op zoek naar de juiste afleverstrategie

Ook bij het zoeken naar de juiste afleverstrategie kan het Swine Model helpen. Het model geeft namelijk meer informatie over de slachtresultaten en de spreiding tussen de afgeleverde varkens (o.a. warm karkasgewicht, spierdikte en spekdikte).

Deze informatie wordt gekoppeld aan het uitbetalingssysteem van de slachterij. Zo kan worden berekend wat de opbrengsten zijn per varken en waar nog mogelijke winsten behaald kunnen worden. Benieuwd naar hoe een analyse van het Swine Model je kan helpen?

Nieuwe innovatieve duurzaamheidstool Watson

Naast performance en economie is het NutriOpt Swine Model sinds kort uitgebreid met Watson; een  innovatieve duurzaamheidsrekenmodule. Die module houdt rekening met managementfactoren op het landbouwbedrijf, dierbiologie, CO2-uitstoot en met ‘life cycle analyses’ (LCA) van de grondstoffen in de voerders.

Deze LCA-methologie is gekoppeld met SimaPro, een extra software die ons toelaat om realtime berekeningen te maken, gebaseerd op de reeds bestaande internationale standaarden zoals FEFAC, ISO, GFLI en IPCC. Hiermee kan het NutriOpt Swine Model ook voorspellen hoe wijzigingen in voer en management een invloed hebben op omgevingsfactoren zoals N & P footprint (eutrofiëring), klimaatverandering, hernieuwbare bronnen, watergebruik, CO2 uitstoot, etc ...

Watson is een slimme rekenmodule die meer inzicht geeft om de limiterende factoren op een bedrijf in kaart te brengen. Het geeft je de mogelijkheid om verschillende management-, omgevings- en voedingsstrategieën te simuleren en biedt vooraf inzicht wat de gevolgen van je bedrijfskeuzes zijn op de technische prestaties van je varkens, je netto-resultaat en duurzaamheid.

Het NutriOpt Swine Model is een platform dat meer inzicht geeft om de limiterende factoren op een bedrijf in kaart te brengen. Het geeft je de mogelijkheid om verschillende management-, omgevings- en voedingsstrategiën te simuleren en geeft inzicht in de gevolgen voor prestaties, economie en duurzaamheid van jouw bedrijf.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in je sector. Trouw Nutrition Benelux publiceert regelmatig updates, waaronder dierspecifieke informatie, advies, de nieuwste onderzoeken en meer.