PRIVACYVERKLARING VOOR GEGEVENS VAN KLANTEN, LEVERANCIERS EN ZAKENPARTNERS

NUTRECO GLOBAL PRIVACYVERKLARING

Wanneer Nutreco uw persoonsgegevens verwerkt, hanteren wij twee belangrijke principes:
Houd het veilig.
Houd het privé.

Persoonlijke gegevens moeten goed beschermd worden. Hou het veilig.
Persoonlijke gegevens kunnen alleen worden gedeeld op een need-to-know basis. Houd het privé.

U kunt de privacyverklaring voor gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners hier downloaden.

U kunt de privacyverklaring voor gegevens van sollicitanten hier downloaden.

Deze privacyverklaringen hebben geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers in het kader van hun arbeidsrelatie met Nutreco.

Download de privacyverklaring voor gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners hier of lees deze in zijn geheel hieronder.

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VOOR GEGEVENS VAN KLANTEN, LEVERANCIERS EN ZAKENPARTNERS

Laatst bijgewerkt: 22 november 2022

1. INLEIDING - WIE WIJ ZIJN
2. DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
3. COOKIES
4. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
5. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN GEGEVENS EN TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS
6. BEVEILIGING
7. UW RECHTEN EN CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

1. INLEIDING - WIE WIJ ZIJN

De plaatselijke Nutreco-entiteit is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke), zie Contact - Skretting en Wereldwijde aanwezigheid - Trouw Nutrition.

De lokale Nutreco-entiteit kan uw persoonsgegevens delen met Nutreco N.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, Nederland, en/of met SHV Holdings N.V. Rijnkade 1, 3511 LC Utrecht, Nederland en/of haar relevante groepen, zie SHV Family of companies - SHV.

De relevante lokale Nutreco-entiteiten en Nutreco N.V. en SHV Holdings N.V. worden aangeduid als " Nutreco " en "wij", "onze" of "ons".
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u -als (potentiële) klant, leverancier of andere zakenpartner- zaken met ons doet, wanneer u onze websites of apps gebruikt of wanneer u met ons contact hebt ("u" of "uw").

Specifieke diensten kunnen onderworpen zijn aan een afzonderlijke privacyverklaring waarnaar in de respectieve voorwaarden wordt verwezen, zoals de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u een mobiele app gebruikt.

2. DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

A. Zakelijke communicatie

Wij verzamelen uw informatie wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via een van onze online contactformulieren, wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u een offerte aanvraagt voor onze Diensten.

Voor dit doel

 • Verwerken wij - voor zover van toepassing - uw naam, (zakelijke) contactgegevens en andere informatie die u aan ons verstrekt.

Wij voeren deze activiteiten uit met uw toestemming, om onze contractuele relatie met u te beheren en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

B. Wanneer u onze websites of apps gebruikt

Afhankelijk van het land waarin u woont, bieden wij webshops, online portals en apps die een aantal functionaliteiten hebben. Via onze websites en apps kunt u bijvoorbeeld informatie over onze producten, diensten en toepasselijke voorwaarden vinden, uw bestellingen bekijken, uw naam, contactgegevens en andere persoonsgegevens wijzigen en contact met ons opnemen.

Wanneer u onze websites of apps gebruikt, verwerken wij technische gegevens over uw apparaat om u functionaliteiten aan te bieden en om ons in staat te stellen de prestaties van onze websites en apps te beheren en te verbeteren. Als u op onze websites of apps gegevens invoert, zoals een productvoorkeur of uw locatie om relevante informatie of functionaliteiten te ontvangen, verwerken wij deze gegevens om u de gevraagde informatie of functionaliteiten te bieden. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om u in staat te stellen een gebruikersaccount aan te maken (waartoe u toegang hebt met uw gebruikersnaam en een door u aangemaakt wachtwoord), om u in staat te stellen uw gegevens (zoals voorkeuren en producten) op te slaan in uw opgeslagen items en om u in staat te stellen deze met anderen te delen met behulp van de deelopties die u op uw apparaat hebt geconfigureerd.

Voor dit doel

 • verwerken wij de persoonsgegevens die u op onze websites en apps hebt ingevoerd, zoals uw naam, e-mailadres, titel, telefoonnummer, adres of andere informatie die u aan uw account hebt toegevoegd, inloggegevens, of de persoonsgegevens die worden gegenereerd door de functionaliteiten die u op onze websites en apps hebt gebruikt, en de technische gegevens van uw apparaat, zoals het IP-adres, de internetbrowser die u gebruikt, de pagina's die u op onze websites hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de duur van uw sessie.

Wij verrichten deze activiteiten met uw toestemming (bijv. bij het gebruik van marketing en social media cookies op onze websites en apps) en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben (bijv. bij het aanbieden van technisch adequaat werkende websites en apps en om de prestaties ervan te verbeteren).

C. Sociale media verbindingen

Onze websites kunnen verschillende deelfunctionailiteiten voor het delen van sociale media bevatten, zoals knoppen voor Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube of LinkedIn, die u, met uw toestemming, kunt gebruiken om op onze websites verstrekte informatie te delen met de door u geselecteerde sociale media. Onze websites kunnen ook links bevatten naar onze eigen social media pagina's, zoals onze Nutreco Facebook, YouTube of LinkedIn pagina's of onze Twitter feed, die u kunt gebruiken om feedback te plaatsen.

Ook kunnen verschillende sociale media websites, zoals Instagram, Facebook, Twitter of LinkedIn, Nutreco advertenties bevatten met links naar onze websites. Dit gebeurt op basis van uw zoekopdrachten of onderwerpen waarin u interesse hebt getoond of wanneer u hebt deelgenomen aan onze evenementen. Deze sociale media websites kunnen, met uw toestemming, door u verstrekte informatie met ons delen wanneer u ervoor kiest om een link naar een van onze websites te volgen.

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan het privacybeleid en de praktijken van deze andere organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken inzake verzameling, gebruik en openbaarmaking (met inbegrip van de praktijken inzake gegevensbeveiliging) van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, of enige andere app-ontwikkelaar, app- provider, leverancier van sociale mediaplatforms, leverancier van besturingssystemen, draadloze serviceprovider of fabrikant van toestellen, met inbegrip van persoonlijke informatie die u aan andere organisaties bekendmaakt via of in verband met onze sociale media-functionaliteiten en/of advertenties.

Voor dit doel

 • verwerken wij uw naam, e-mailadres, IP-adres, foto, lijst van social media contacten en alle andere informatie die voor ons toegankelijk is bij het gebruik van social media functionaliteiten, zoals het liken van de Nutreco social media pagina.

Wij voeren deze activiteiten uit met uw toestemming, om onze contractuele relatie met u te beheren en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

D. Beoordeling en aanvaarding van een Business Partner

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze beoordelings- en acceptatieprocessen, bijvoorbeeld het bevestigen en verifiëren van uw identiteit, due diligence, mogelijke voorafgaande kredietcontroles en screening aan de hand van openbaar beschikbare sanctielijsten van de overheid en/of wetshandhavingsinstanties.

Voor dit doel

 • Verwerken wij uw contactgegevens zoals uw (zakelijk) adres en e-mailadres, persoonsgegevens van personen zoals uw naam en geboortedatum, betalings- en kredietgegevens en gegevens over uw correspondentie met ons
 • zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde controles op onze zakenpartners uit te voeren, bijvoorbeeld in het kader van de preventie van fraude, de financiering van terrorisme of het witwassen van geld. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen kan het nodig zijn dat wij (of onze dienstverleners) uw strafrechtelijke gegevens verwerken, met inbegrip van gegevens met betrekking tot crimineel gedrag, strafbladen of procedures met betrekking tot crimineel of onwettig gedrag, en dat wij zakenpartners identificeren en authentiseren (met inbegrip van het bevestigen en verifiëren van de identiteit van relevante personen).

Wij verrichten deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

E. Voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer u als klant een product of dienst van ons hebt afgenomen, of wanneer u als leverancier of zakenpartner met ons samenwerkt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de digitale ondertekening van contracten en documenten of voor administratieve doeleinden zoals het versturen van facturen en het verrichten van betalingen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze of uw producten of diensten te leveren of te ontvangen en te beheren, met inbegrip van gerelateerde klantendiensten.

Voor dit doel

 • verwerken wij uw contactgegevens zoals uw (zakelijk) adres en e-mailadres, uw naam en geboortedatum, betalings- en kredietgegevens, bankrekeningnummer, IP-adres (in geval van digitale ondertekening), gegevens over uw correspondentie met ons en andere informatie die relevant is voor het contract en de rekening.

Wij voeren deze activiteiten uit om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

F. Relatiebeheer en marketing

Wij gebruiken uw gegevens, waaronder uw eventuele voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, om u aanbiedingen, nieuwsbrieven, andere relatiebeheer- of marketingcommunicatie, waaronder promoties of
uitnodigingen voor evenementen, te sturen, evenementen of promoties te beheren, klantendiensten te verlenen, accountbeheer uit te voeren en terugroepacties te communiceren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van marketingstrategieën.

Op basis van uw bezoek aan een website van Nutreco kunnen wij u gepersonaliseerde advertenties tonen buiten de website van Nutreco. Om te begrijpen wat voor u relevant is, kunnen wij handmatige en automatische instrumenten gebruiken om uw persoonlijke informatie te analyseren.

Voor dit doel

 • verwerken wij uw contactgegevens zoals uw (bedrijfs)adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals uw naam, IP-adres, contactvoorkeuren, betalingsinformatie, bestelgeschiedenis en onderwerpen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent (zoals door u aangegeven op onze website).
 • Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies (zie paragraaf 3 hieronder) op onze websites en apps, op basis van uw toestemming.

Opt-out: Als u niet langer enquêtes of marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, gebruik dan de opt-out opties in onze communicatie of neem contact op met uw lokale Nutreco-vestiging via het webformulier op de betreffende lokale website of via uw vaste contactpersoon. U kunt er ook voor kiezen om contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens in deze privacyverklaring.

Wij voeren deze activiteiten uit met uw toestemming, om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

G. Ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het beoordelen, analyseren en verbeteren van producten en (klant)diensten. Dit doen wij door klantgegevens te gebruiken en te combineren om klantgedrag te analyseren en onze producten en diensten hierop aan te passen. Daarnaast doen wij dit door analytische rapporten over het gebruik van bedrijfswebsites of apps samen te stellen, (online) campagnes te beoordelen en producten en diensten hierop aan te passen, zodat deze relevant zijn voor klanten, waaronder het analyseren hoe vaak klanten nieuwsbrieven lezen, hoe vaak klanten onze websites of apps bezoeken, op welke pagina's klanten klikken, welke goederen of diensten klanten kopen via onze websites of apps.

Voor dit doel

 • wij verwerken uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals uw naam, betaal- en kredietgegevens en correspondentie met ons. Daarnaast verwerken wij de persoonsgegevens die u op onze website of app hebt ingevoerd of die zijn gegenereerd door de functionaliteiten die u op onze website of app hebt gebruikt en de technische gegevens van uw apparaat zoals het IP-adres, de pagina's die u op onze website hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de duur van uw sessie.
 • als u ervoor kiest deel te nemen aan onze enquêtes, kunnen wij u vragen ons persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen de persoonsgegevens die u in de enquête hebt verstrekt ook voor dit doel gebruiken.

Wij verrichten deze activiteiten met uw toestemming en/of omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben.

H. Managementrapportage voor onze bedrijfsdoeleinden, inclusief analyse en ontwikkeling

Wij verwerken persoonlijke informatie voor rapportage over algemeen beheer, orderbeheer en activabeheer ter ondersteuning van verschillende bedrijfsgerelateerde doeleinden van Nutreco, zoals het benutten van centrale verwerkingsfaciliteiten om efficiënter te werken, het uitvoeren van audits en onderzoeken, het uitvoeren van bedrijfscontroles, het uitvoeren van enquêtes onder zakenpartners, beheer en gebruik van directories van zakenpartners, financiën, boekhouding, archivering, verzekeringen, juridisch en bedrijfsadvies, geschillenbeslechting, gegevensanalyse, ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering of wijziging van onze diensten, exploitatie en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten, zoals in het kader van fusies, overnames en afstotingen en om dergelijke transacties te beheren.

Voor dit doel

 • wij verwerken uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres, persoonsgegevens zoals betalings- en kredietinformatie, betalings- en bestelgeschiedenis, uw naam, geslacht, woonplaats, cijfers van uw postcode en alle andere informatie die in deze Privacyverklaring wordt vermeld of anderszins door u aan ons wordt verstrekt, indien dit verenigbaar is met de in de vorige paragraaf vermelde doeleinden. Wij passen aggregatie of anonimisering toe op persoonsgegevens om managementrapportage en -analyse voor te bereiden en uit te voeren.

Wij verrichten deze activiteiten omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben.

I. Onderzoek naar naleving en kwaliteitsverbetering

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunnen wij op korte termijn zorgvuldig gecontroleerde controle uitoefenen op uw activiteiten, zoals in e-mails, tekstberichten of andere communicatie die wij met u hebben. Wij kunnen dit bijvoorbeeld doen wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat er fraude of een ander misdrijf wordt gepleegd, wanneer strafbare feiten worden vermoed en wanneer de controle proportioneel is voor het type van de disciplinaire overtreding, of wanneer wij vermoeden dat de antiwitwasregelgeving of de verplichtingen inzake antiterrorismescreening waaraan wij onderworpen zijn, niet worden nageleefd.
Wij kunnen onderzoeken uitvoeren in het belang van de bescherming van de veiligheid van onze communicatiesystemen en -procedures of ten behoeve van kwaliteitsverbetering en personeelsopleiding.

Voor dit doel

 • verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met ons, uw gebruik van een van onze producten en diensten, opgenomen telefoongesprekken en alle andere informatie die in deze Privacyverklaring wordt genoemd of anderszins door u aan ons wordt verstrekt.
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kan het nodig zijn dat wij (of openbare en overheidsinstanties) uw gegevens verwerken, met inbegrip van gegevens betreffende crimineel gedrag, strafregisters of procedures betreffende crimineel of onwettig gedrag, met betrekking tot strafbare feiten die zijn gepleegd of, gezien de relevante omstandigheden, worden vermoed te zijn gepleegd of zijn gepleegd.

Wij verrichten deze activiteiten om te voldoen aan een wettelijke verplichting , zoals passend of noodzakelijk onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten het land waar u woont en met inbegrip van sectorale aanbevelingen (bijvoorbeeld due diligence bij tegenpartijen, bestrijding van witwassen, naleving van mededingings- en belastingwetgeving, antiterrorismeonderzoek, financiering van terrorisme of in verband met de (opsporing) van fraude of andere misdrijven) of om te voldoen aan een juridisch proces. In specifieke situaties kunnen wij verplicht zijn te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, met inbegrip van openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont. Alleen als wij daartoe verplicht worden door de wet of een sectorale aanbeveling waaraan Nutreco is onderworpen, zullen de relevante persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten of opsporingsinstanties.

Wij verrichten deze activiteiten omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, zoals het gebruik van onze algemene voorwaarden en ander toepasselijk beleid, het beschermen van onze activiteiten, het beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van u of anderen, of om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken die wij kunnen oplopen, of voor kwaliteitsverbetering. Waar nodig voeren wij deze activiteiten uit met uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer wij een telefoongesprek met u opnemen voor kwaliteitsverbetering of opleiding van personeel.

J. Bescherming van gezondheid, veiligheid, beveiliging en integriteit

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze werknemers, klanten, leveranciers en zakenpartners en onze activa te beschermen, zoals via toegangscontroles tot Nutreco's systemen en gebouwen.

Voor dit doel

 • Verwerken wij uw naam en uw contactgegevens
 • wanneer u onze gebouwen bezoekt, verwerken wij aanvullende informatie (zoals uiteengezet in de volgende paragraaf K).

Wij verrichten deze activiteiten om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

K. Wanneer u onze gebouwen bezoekt

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u ons bezoekt op onze locaties om te zorgen voor passende toegangscontroles en beveiliging.

Voor dit doel

 • verwerken wij uw naam, uw contactgegevens en de persoon die u bezoekt en uw bezoekgeschiedenis aan onze gebouwen.
 • bij een bezoek aan ons pand kunnen wij ook uw kenteken of camerabeelden over u verwerken. Foto- en videobeelden (zoals bijvoorbeeld CCTV) (kunnen) worden aangemerkt als bijzondere categorieën van gegevens in sommige landen. Onze verwerking hiervan is beperkt tot het doel van de bescherming van de veiligheid en beveiliging van onze activa.
 • als uw biometrische gegevens nodig zijn voor beveiligde toegang tot ons pand of als u een identiteitsbewijs moet laten zien, worden de biometrische gegevens of het identiteitsbewijs alleen gebruikt voor verificatiedoeleinden. Wij leggen deze informatie niet vast.
 • Kunnen wij gegevens verwerken over uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of gegevens over uw gezondheid, met het oog op uw bezoek van onze locaties. Dit zijn bijzondere categorieën van gegevens. Onze verwerking hiervan is slechts voor zover noodzakelijk om aan uw specifieke behoeften tijdens een bezoek tegemoet te komen, zoals dieetwensen of het gebruik van een rolstoel.

Wij verrichten deze activiteiten omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben (veiligheid en beveiliging van onze activa).

3. COOKIES

Elke verwerking van uw persoonsgegevens via cookies en/of vergelijkbare technologieën zal plaatsvinden in overeenstemming met ons Cookiebeleid (of beschikbaar op de website van de relevante
lokale Nutreco-entiteit).

4. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen zijn onder meer

 • de duur dat wij een lopende relatie met u hebben (bijvoorbeeld wanneer wij producten en diensten aan u leveren);
 • of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij zijn onderworpen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij gegevens over uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of
 • als bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals in het licht van een toepasselijke verjaringstermijn, rechtszaken of regelgevende onderzoeken).

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn zal Nutreco de procedures toepassen die wij hanteren voor het wissen, de-identificeren, anonimiseren of archiveren van gegevens.

5. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN GEGEVENS EN TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Vanwege het wereldwijde karakter van onze organisatie en om u een compleet pakket producten en diensten te kunnen aanbieden, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt in een ander land dan waar u woont.

Voor internationale gegevensoverdrachten hebben wij passende maatregelen getroffen, zoals contractuele regelingen tussen de juridische entiteiten van Nutreco, waaronder onze aandeelhouder, en via contractuele regelingen met derden (bijvoorbeeld voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als passend worden beschouwd, zijn wij EC-standaardcontractbepalingen overeengekomen; u kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens).

Toegang tot uw persoonlijke gegevens binnen Nutreco
Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens voor zover dat nodig is om het toepasselijke doel te dienen en om hun functie uit te oefenen.

Toegang tot uw persoonsgegevens door derden
Derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer dit relevant is voor de levering van hun producten of diensten aan ons en voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het met ons overeengekomen doel van de verwerking.

Voorbeelden van derden:

 • Banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en adviseurs op financieel, fiscaal of juridisch gebied.
 • Dienstverleners die ons ondersteunen bij: 1) het beoordelen en accepteren van onze zakelijke partners 2) het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met onze zakelijke partners 3) relatiebeheer en marketing 4) het uitvoeren van onze IT-processen, bijvoorbeeld om ons te helpen bij het onderhouden van ons IT-netwerk en de bijbehorende infrastructuur en beveiliging, waaronder forensische specialisten; 5) transport gerelateerde diensten, voor het leveren van onze producten aan u; 6) het uitvoeren van elk ander doel dat in deze privacyverklaring wordt genoemd.
 • In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is. In specifieke situaties kunnen wij verplicht zijn te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, met inbegrip van openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woont. Alleen als wij hiertoe verplicht worden door de wet of een sectorale aanbeveling waaraan Nutreco is onderworpen, zullen de relevante persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale autoriteiten of onderzoeksinstanties.

6. BEVEILIGING

Wij streven ernaar redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om persoonlijke informatie binnen onze organisatie te beschermen.
Helaas kan geen enkel systeem voor gegevensoverdracht- of opslag als 100% veilig worden gegarandeerd. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt in gevaar is gebracht), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte van het probleem door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in deze Privacyverklaring.

7. UW RECHTEN EN CONTACT MET ONS OPNEMEN

Indien u uw door ons verwerkte persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens aan een ander bedrijf wilt overdragen (voor zover dit recht op gegevensoverdraagbaarheid u door de toepasselijke wetgeving wordt verleend), kunt u contact met ons opnemen met uw verzoek om uw rechten uit te oefenen.

Maak in uw verzoek zo duidelijk mogelijk op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren alvorens op uw verzoek in te gaan. Als u zelf informatie aan uw gebruikersaccount hebt toegevoegd, dan kunt u ook zelf toegang krijgen tot uw gebruikersaccount om deze informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zullen proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek te reageren en in ieder geval binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen. Wij behandelen uw verzoek op de wettelijk voorgeschreven wijze. Houd er rekening mee dat wij bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties af te ronden die begonnen zijn vóór uw verzoek om correctie, bijwerking of verwijdering. Er kan ook restinformatie achterblijven in onze databases en andere bestanden, die niet wordt verwijderd. Als wij uw verzoek niet inwilligen, zullen wij u uitleggen waarom.

Vragen?
Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, neem dan contact op met uw lokale Nutreco-vestiging via het webformulier op de desbetreffende lokale website of via uw vaste contactpersoon. U kunt er ook voor kiezen om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar privacy@nutreco.com. Omdat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, verzoeken wij u geen gevoelige informatie in uw e-mails aan ons op te nemen.

Wanneer meer Nutreco-entiteiten betrokken zijn bij de gegevensverwerking (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken), hebben wij gezorgd voor een gecoördineerde of centrale afhandeling (bijvoorbeeld wanneer gegevens worden verwerkt in een wereldwijd IT-systeem). De essentie van deze regeling kunt u opvragen bij ons privacykantoor via bovenstaand e-mailadres.

In sommige landen (bijv. in de EU) kunt u ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit van uw land of regio of wanneer er sprake is van een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.