Speenperiode

Het speenmoment is de meest stressvolle periode tijdens het jonge leven van een big. Deze periode heeft een impact op het welzijn, de gezondheid en is allesbepalend voor het latere groeipotentieel van biggen. Tijdens de speenperiode worden biggen onmiddellijk blootgesteld aan een aantal stressoren die zich kunnen uiten in darmschade met diarree tot gevolg.

Voorbereiden op spenen

Het speenmoment is een stressvolle periode tijdens het jonge leven van een big, ook voor de veehouder. Het speenmoment heeft een impact op het welzijn, de gezondheid en het latere groeipotentieel van de biggen. Een goede voorbereiding door ondersteuning via management en voeding kan het verschil maken.

Speendip

Stress in het speenmoment wordt ervaren als niet starten met eten, gevolgd door een paar dagen exponentiele voeropname, opnieuw gevolgd door een spectaculaire daling van de voeropname. Dit noemt men de speendip. Door die eerste stress ervaring wordt de darmgezondheid sterk verminderd, waardoor de darmen het hoge nutriëntenaanbod niet aankan, met als gevolg diarree. Deze verstoorde darmontwikkeling verhoogt de vatbaarheid voor allerhande ziektes. Tegelijkertijd kost het de big heel wat energie om zich hiertegen te beschermen.

Een ideaal voeropnamepatroon

Het is van belang dat de big voor het spenen voldoende voer opneemt. Voldoende voeding maar ook niet te veel. Overeten zorgt namelijk voor een te hoog aandeel onverteerd eiwit in de dikke darm, met speendiarree tot gevolg. Het is dus zoeken naar de ideale voeropname.

Optimale prestatie

Niet alleen lichtere biggen zijn gevoelig voor darmbeschadigingen. Deze problematiek treedt namelijk ook vaak op bij zware biggen.
In veel gevallen hebben zware biggen alleen maar geleerd om zeugenmelk op te nemen; geen of te weinig plantaardig voer.

 

Gezondheid

Door de toenemende druk van antibiotica-reductie is de uitdaging om de speenfase succesvol af te ronden nog groter geworden. De belangrijkste ziekteverwekkers hierbij een rol kunnen spelen zijn de E. Colibacterie, die speendiarree of slingerziekte kan veroorzaken, en de Streptococcus suis bacterie die aanleiding kan geven tot dikke gewrichtjes of hersenvliesontsteking.