Enhancing cow Health and fertility Enhancing cow Health and fertility

Vruchtbaarheid verbeteren

Hoogproductieve melkkoeien moeten elk jaar een aanzienlijke hoeveelheid melk produceren en ook nog eens gedekt worden en de zwangerschap volledig uitdragen. Om dit klaar te spelen, is een goed evenwichtig nodig tussen voeding, rendement en vruchtbaarheid.

Een slecht beheer en onevenwichtige eetpatronen aan het begin van de lactatie kunnen de stofwisseling van de koe veranderen en zo de follikelgroei en de ontwikkeling van het embryo rechtstreeks aantasten. Het gevolg: een lage vruchtbaarheid, een lage productie, een hoog risico op stofwisselingsziekten en een hogere voortijdige uitval.

Om de overstap naar een succesvolle lactatie voor de koe te begrijpen en te ondersteunen, moet de negatieve energiebalans worden voorkomen. Tevens moeten er gezonde voederpatronen worden ingevoerd die de bevruchting bevorderen en de productie ondersteunen.Om de overstap naar een succesvolle lactatie voor de koe te begrijpen en te ondersteunen, moet de negatieve energiebalans worden voorkomen. Tevens moeten er gezonde voederpatronen worden ingevoerd die de bevruchting bevorderen en de productie ondersteunen.

Ons aanbod voor betere gezondheid en vruchtbaarheid

HealthyLife

HealthyLife

Het HealthyLife-programma richt zich op de overgang naar lactatie bij koeien. Het is een praktisch programma dat is ontwikkeld vanuit wetenschappelijke inzichten om melkveehouders te helpen om de levensdagproductie en het aantal lactaties van hun veestapel te verhogen. Dit doen ze door de vruchtbaarheid van hun veestapel te verbeteren, de melkproductie per lactatie te verhogen en de voortijdige uitval terug te dringen.

Lees meer

NutriOpt

NutriOpt

Het NutriOpt Dairy-model helpt je om een evenwichtig eetpatroon aan te reiken voor gezonde koeien, door uw voederstrategie te bepalen op basis van processen die plaatsvinden in het hele maag-darmkanaal. Dit dynamische model combineert voor het eerst de voedingswaardeparameters en specifieke pensparameters voor een optimale werking van de pens.

Lees meer

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Wens je meer informatie?

Zuivelonderzoek van HealthyLife toont aan dat een goed evenwicht tussen productieniveau en levensverwachting belangrijk is voor een sterke afname van de voortijdige uitval van koeien en de bevordering van de levensverwachting én winstgevendheid van je melkveebedrijf.

Ga naar HealthyLife