Good milk production, that’s what it’s all about! Good milk production, that’s what it’s all about!

Rantsoenefficiëntie

Investeringen in optimale voeding tijdens de droogstand en de periode direct na het afkalven leidt tot een hogere melkproductie en een hoger rendement. Verbetering van de gezondheid in deze periode van de productiecyclus van een melkkoe heeft een sterk positief effect op de bedrijfsresultaten van de melkveehouderij.

Verhogen van melkgehaltes

De productiviteit van moderne melkkoeien is er de afgelopen jaren aanzienlijk op vooruitgegaan. Trouw Nutrition komt tegemoet aan de uitdagende voedingsbehoeften van deze dieren door het meest recente onderzoek te vertalen naar praktische toepassingen. We willen melkveehouders op een duurzame en winstgevende wijze ondersteunen.

Lees meer

Grondstofanalyse

Een optimale groei, een verlaagde voederconversie, een lager sterftecijfer en minder antibioticaverbruik: maximale dierprestaties vragen om uitgekiend voermanagement. Daarbij is het belangrijker dan ooit om te weten wat de kwaliteit is van de grondstoffen die u gebruikt voor uw dieren. Want hoe nauwkeuriger u op dierbehoefte voert, hoe beter de individuele dierprestaties zijn.

Ga naar HealthyLife Ga naar HealthyLife

Wens je meer informatie?

Zuivelonderzoek van HealthyLife toont aan dat een goed evenwicht tussen productieniveau en levensverwachting zorgt voor een sterke afname van de voortijdige uitval van koeien en dat het de levensverwachting én winstgevendheid van je melkveebedrijf opkrikt.

Ga naar HealthyLife