Leververvetting bij pluimvee wordt niet altijd herkend

Leververvetting ontstaat als de energieopname niet aansluit op de energiebehoefte. Leververvetting kan leiden tot een geringere eiproductie of eimassa en een hogere sterfte. Vaak ontstaat leververvetting op twee economisch belangrijke momenten tijdens de legcyclus.

Wanneer hebben leghennen kans op leververvetting?

Hoewel er veel kennis is over de voeding van leghennen, is het niet mogelijk om leververvetting volledig uit te sluiten bij hoogproductieve leghennen. Pluimvee kan op twee verschillende momenten in de legcyclus te maken krijgen met een vette lever:

 • Tijdens maximale productie zijn jonge leghennen niet altijd in staat hun voedselopname te verhogen tot een voldoende niveau om te voorzien in de energiebehoefte voor de productie van eieren. Daardoor beginnen ze koolhydraten om te zetten in vetzuren. Dit proces vindt plaats in de lever. Als het transport van vetzuren vanuit de lever achterblijft bij de productie, begint zich vet in de lever op te hopen, met leververvetting tot gevolg.
 • Tegen het eind van de legcyclus leidt de lagere eiproductie tot een lagere energiebehoefte van de dieren. Als de voedselopname niet wordt verminderd, worden de overtollige koolhydraten in de lever gemetaboliseerd tot vetzuren. Hierdoor wordt vaak meer vet afgezet in de lever, waardoor leververvetting ontstaat.

Meer informatie

Hoe is leververvetting te herkennen?

Er kan sprake zijn van leververvetting bij uw dieren als u merkt dat de eiproductie sterkt daalt en de sterfte oploopt. Leververvetting bij pluimvee kan zich als volgt uiten:

 • Bleke kammen
 • Diepliggende ogen
 • Daling van de eiproductie
 • Toename van buikvet
 • Toename van lichaamsgewicht
 • Sterfte

Wanneer komt leververvetting voor?

Leververvetting is een van de belangrijkste stofwisselingsziekten die zich kunnen voordoen tijdens perioden van hoge productie en tegen het einde van de legcyclus. Verschillende factoren kunnen bijdragen aan een hogere afzetting van vet in de levercellen.

Wat zijn mogelijke niet-voedingsgerelateerde oorzaken van leververvetting?

Er zijn verschillende niet-voedingsgerelateerde oorzaken van leververvetting, waaronder:

 • Verblijf in kooien
 • Hoge en lage temperaturen
 • Korte daglicht periode
 • Stress
 • Infecties

Wat zijn mogelijke voedingsgerelateerde oorzaken van leververvetting?

Er zijn verschillende voedingsgerelateerde oorzaken van leververvetting, waaronder:

 • Tekort aan vitaminen en mineralen
 • Te veel energie, onbalans tussen eiwitten en zetmeel
 • Aanwezigheid van schadelijke stoffen