Van uitdaging naar inzicht: innoveren om de toekomst te voeden

Als sector staan we voor een grote uitdaging: hoe bouwen we samen verder aan een duurzame en rendabele toekomst? Voor onze kinderen en alle mensen werkzaam in de sector, van grondstoffenproducent tot veehouder. Een duurzamere sector kan ook zonder drastische vermindering van de veestapel! Hoe? Door te innoveren en te blijven ondernemen.

Om jullie bij deze uitdagingen te ondersteunen, introduceert Trouw Nutrition de innovatie Watson. Watson is een slimme softwaretool die speciaal voor de mengvoerindustrie ontwikkeld is en de sector ondersteunt bij het maken van strategische keuzes voor een duurzamere en rendabele sector. Watson maakt sustainable farming of duurzaam boeren mogelijk. 

Watson zorgt voor het bestaansrecht van de sector. Het is een tool die op een correcte manier aantoonbaar kan maken welke vooruitgang we op vlak van duurzaamheid reeds gemaakt hebben (en nog kunnen maken) en welk prijskaartje daaraan vasthangt.
Gerben Klein Lebbink; verkoopleider AgruniekRijnvallei

Berekeningen op basis van wetenschap en big data

Wat betekent het bijvoorbeeld voor het netto-resultaat, de voederconversie of het milieu als je een bepaalde grondstofkeuze verandert? Watson rekent het vooraf door, zodat we als sector de juiste keuzes kunnen maken voor een duurzame en rendabele varkensindustrie. Niet op basis van ervaring of gevoel, maar op basis van wetenschap en big data.

Bekijk deze video maar eens:

Berekeningen op dierniveau 

Waar andere berekeningstools enkel duurzaamheidscijfers tonen en alleen op voerniveau analyseren, analyseert Watson op dierniveau en kijkt Watson óók naar opbrengst en stalresultaten. Daarmee is Watson dé innovatie van 2023. Want niet alleen de grondstofkeuze heeft een effect op de netto-opbrengst of duurzaamheid. Watson creëert inzicht en zorgt voor vooruitgang in de sector op vlak van duurzaamheid en rentabiliteit.

Behoefte aan meer informatie?

Neem dan zeker contact op met jouw account manager.