Maak kennis met onze innovatie: Watson van NutriOpt

Trouw Nutrition innoveert: Watson is de allereerste en enige softwaretool die kan simuleren welke impact bepaalde keuzes hebben op duurzaamheid, technische prestaties én werkplezier. Deze tool werd ontwikkeld voor de mengvoerindustrie om de juiste strategische keuzes te maken voor een duurzame en rendabele varkenshouderij.

Vooraf inzicht in de impact van je strategische keuzes

Met deze slimme rekensimulator kun je op basis van data verschillende proefberekeningen maken en vooraf precies nagaan welk effect een bepaalde voer- of managementaanpassing zal hebben op je netto-resultaat. Hiermee creëert Trouw Nutrition inzicht in allerlei duurzaamheidsvraagstukken waar de varkenssector mee te maken krijgt. Dankzij het model weet je precies hoe jouw voer-, grondstoffen- of managementaanpassing in de stal leidt tot een vooruitgang op het vlak van duurzaamheid, technische prestaties én werkplezier. Zo bouwen we samen verder aan een duurzame sector.

Voorbeeld Watson: meelvoer versus korrelvoer

Watson kan verschillende scenario’s simuleren. In een van de meest actuele berekeningen zijn de opbrengsten van korrelvoer vergeleken met de opbrengsten van meelvoer. Meel is goedkoper dan korrelvoer en schijnbaar ook duurzamer, want het kost minder energie om te produceren. Zorgt meelvoer dan ook voor meer netto-resultaat en een winstgevender bedrijf? Wat is de finale impact op je ecologische voetafdruk?

Waar vooraf verwacht werd, dat korrelvoer minder duurzaam zou zijn dan meelvoer, bleek het tegendeel het geval. Korrelvoer levert namelijk een betere voerconversie en daggroei op dan meelvoer, hierdoor pakt milieubelasting finaal voordeliger uit. Bekijk deze video maar eens!

Bekijk video proefberekening

Watson zorgt voor het bestaansrecht van de sector. Het is een tool die op een correcte manier aantoonbaar kan maken welke vooruitgang we op vlak van duurzaamheid reeds gemaakt hebben (en nog kunnen maken) en welk prijskaartje daaraan vasthangt.
Gerben Klein Lebbink; verkoopleider AgruniekRijnvallei
Waar andere berekeningstools enkel duurzaamheidscijfers (planet) tonen, kijkt Watson óók naar opbrengst (profit) en arbeidsomstandigheden (people). Bovendien wordt er verder gekeken dan voer: analyses vinden plaats op dierniveau.

Watson helpt de sector de juiste keuzes te maken

Met de berekeningen van Watson kun je precies voorspellen welke strategische keuzes de juiste zijn, zonder dat daar telkens dure en tijdrovende proeven voor nodig zijn.

Watson berekent de impact van jouw keuzes op:

  • Voederconversie
  • Stikstofuitstoot
  • Daggroei       
  • CO2-uitstoot
  • Netto-resultaat
  • Werkklimaat
  • Technische dierprestaties
  • Voerkosten versus voeropbrengst

Berekeningen op dierniveau

Waar bij de meeste softwaretools enkel naar het voer wordt gekeken, analyseert Watson op dierniveau. Want lang niet alleen de grondstofkeuze en de manier waarop het aangeboden wordt (pellet of meel) heeft een effect op je netto-resultaat. Ook zaken als de voederconversie, het aantal beschikbare vierkante meters per varken en het stalklimaat zijn van invloed.