Een optimale levensdagproductie maakt verborgen rendement direct zichtbaar

Trouw Nutrition introduceert HealthyLife: een nieuw onderzoeksprogramma waarmee uw melkproductie op een gezonde, duurzame manier verhoogd wordt. Uitgangspunt is meer lactaties per melkkoe en daarmee een kleinere ecologische voetafdruk. Het verhogen van de levensdagproductie  (LDP) staat daarbij centraal.

Positieve trend levensdagproductie

De levensdagproductie is een praktisch en handzaam kengetal dat verder kijkt dan alleen de productieve fase van de koe. Ook de opfokperiode wordt meegenomen in de LDP. Om de LDP na te gaan, kan de volgende berekening aangehouden worden: 

56552-tn-healthy-life-tabel-nl1.jpg

Streven naar een LDP van 20 kg melk per levensdag

De variatie in LDP is echter zeer groot. In een samenwerking van Trouw Nutrition met Countus zijn de economische data (jaren 2017-2019) tot saldo-niveau geanalyseerd en de samengevatte resultaten per klasse gedeeld. Uit die resultaten blijkt dat bij een groep bedrijven de LDP varieert tussen 12,9 en 18,0 kg melk/levensdag. Op individueel bedrijfsniveau is de variatie nog groter met voorbeelden van melkveehouders die 22 kg melk/levensdag halen tot aan bedrijven die net boven de 10 kg melk/levensdag komen. Uit Duits onderzoek blijkt dat voor het economisch optimum er gestreefd moet worden naar een levensdagproductie van minimaal 20 kg melk/levensdag.

Een toename in LDP kan worden behaald door:

1. Het verlagen van de afkalfleeftijd
2. Het verhogen van de melkproductie 
3. Het verlengen van de levensduur

Levensdagproductie: kalveropfok bepaalt mede het succes

Kalveropfok heeft een duidelijk effect heeft op de levensdagproductie. Onderzoeksresultaten van Trouw Nutrition laten zien dat intensief gevoerde (LifeStart) kalveren eerder het gewenste inseminatiegewicht haalden, eerder afkalfden én een lagere uitval hadden tot aan afkalven in de 1e en 2e lactatie (tabel 1) dan de controlegroep. Bovendien lieten zowel vaarzen als ouderekalfskoeien in de LifeStart groep een verhoogde productie en melk met hogere gehalten zien; verklaard door het metabolisch programmeren wat dan op jonge leeftijd plaatsvindt en waardoor er o.a. meer uierweefsel wordt aangelegd.

56552-tn-healthy-life-tabel-nl2.jpgTabel 1: LifeStart onderzoek naar relatie kalveropfok en aantal lactaties

De lagere uitval geeft niet alleen meer plezier aan het werk en minder tijdsbesteding. Ook geeft het ruimte om meer dieren te houden en daarmee het rendement op uw bedrijf te verhogen. Bovendien wordt hierdoor de emissie per kilogram melk op bedrijfsniveau fors verlaagd.

Kostenpost van € 75,- per dier

De economische analyse van Countus maakt bovendien inzichtelijk dat een scherpe jongveebezetting niet altijd gepaard gaat met een hoge LDP. De categorie bedrijven > 26 maanden laat namelijk de laagste LDP zien (tabel 2), ondanks de laagste jongveebezetting en de hoogste leeftijd van melkkoeien bij uitstoot. Bovendien kent deze groep ook een lagere voerwinst. De groep bedrijven > 26 maanden heeft in ieder geval een duidelijk verborgen rendement. Met gemiddeld €2,50 aan opfokkosten per dag betekent een maand later afkalven een ‘kostenpost’ van €75 per dier.

56552-tn-healthy-life-tabel-be3.jpgTabel 2: dierprestaties naar afkalfleeftijd. Bron: Countus (2020)

Een lagere ALVA zorgt voor meer productiedagen per koe en daarmee meer melk. Daarnaast blijkt uit onderzoek (tabel 3) dat een intensieve opfok ook de melkproductie in zowel de 1e als 2e lactatie verhoogt. Dat is dus 2 keer winst. De 3% hogere melkproductie uit dit onderzoek betekent ook een verhoging van de levensdagproductie met 0,5 kg melk/levensdag.

56552-tn-healthy-life-tabel-nl4.jpgTabel 3. Effect intensieve opfok op de droge stof opname en melkproductie in 1e en 2e lactatie (bron: Trouw Nutrition, 2020). Waarbij een p-waarde <0.05 significantie aantoont.

Aan de slag: Vul de HealthyLife calculator in

Samenvattend levert een focus op de kalveropfok zowel direct als indirect rendement op, resulterend in een aanzienlijke verhoging van de levensdagproductie. Kortom, LDP is daarmee een zeer interessant kengetal bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering. Ook aan de slag met de levensdagproductie? Vul onze online HealthyLife calculator in. Met de uitkomst van de calculator krijgt u concrete tips & tricks om de levensdagproductie te vergroten. Het resultaat? Vanuit een gezonde bedrijfsvoering naar een maximaal rendement. Tel maar uit!

Naar calculator

1 Sustainable Dairy in Europe, 2020

Food en Agriculture Organization & Global Dairy Platform, 2019