Onderzoek en ontwikkeling van wereldklasse

De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (O&O) van Trouw Nutrition zijn bedoeld om onderzoek van wereldklasse te vertalen naar praktische, rendabele en duurzame oplossingen voor een steeds veranderd klimaat. We blijven uitbreiden en richten ons intussen op tal van wetenschappelijke disciplines, met teams die bestaan uit voedingsdeskundigen, dierenartsen, dierfysiologen, microbiologen, immunologen en data- en modelwetenschappers.

Soortspecifieke onderzoeksteams die waarde toevoegen

  • Onze internationale experts in O&O werken in teams die zich focussen op specifieke soorten en disciplines. De kernteams concentreren zich op het volgende:
  • Ontdekking: ze houden zich bezig met de ontwikkeling van en investering in de volgende generatie duurzame producten, modellen en diensten.
  • Ingrediënten: ze gaan op zoek naar baanbrekende ingrediënten en additieven.
  • Deze (onderzoeks) kennis delen we zoveel mogelijk met de verschillende sectoren. Door middel van e-learnings, wetenschappelijke artikelen, kennissessies en persoonlijke gesprekken met onze klanten dragen we bij tot het verhogen van het kennisniveau van de sector.
  • Model- en datawetenschappen: ze gebruiken data-innovaties om voorspellende modellen uit te werken voor de optimalisering van voer- en boerderijbeheer.
  • Wereldwijde validatie: ze werken samen met vooraanstaande universiteiten en regionale wetenschappelijke partners over de hele wereld om ons onderzoek verder te valideren; ze investeren in een wereldwijd netwerk van commerciële proefboerderijen om de echte toegevoegde waarde van producten en diensten te testen en de kloof tussen wetenschappelijke kennis en boerderijpraktijken te dichten.

Ons werk, dat wordt uitgevoerd volgens de goede klinische praktijken (GCP), wordt gecoördineerd door een speciaal team van ervaren deskundigen met de essentiële specialisaties, gaande van voerproductie en kwaliteitscontrole tot dierenwelzijn en statistiek.

Trouw Nutrition geeft een nieuwe invulling aan veehouderij

Om onze snel groeiende bevolking naar behoren te kunnen voeden, moeten we nieuwe manieren zoeken om dierlijke producten te verkrijgen en moeten we nieuwe technologieën ontwikkelen waarmee we betere oplossingen kunnen creëren dan die van vandaag. Bekijk deze video en ontdek de fantastische vernieuwingen die elke dag plaatsvinden, geïnspireerd op het buitengewone werk van het toegewijde onderzoeks- en ontwikkelingsteam bij Trouw Nutrition.

Fantastische ideeën komen van de buitenwereld en van iedereen bij Trouw Nutrition. Het is aan ons om die kansen om te zetten in tastbare nieuwe oplossingen die positief bijdragen aan ons leven en de planeet.
Prof. dr. Coen Smits, Global Sustainability Director