Sustainability Sustainability

Trouw Nutrition voorop in duurzaamheid

Als onderdeel van Nutreco zijn we bij Trouw Nutrition al lang bezig aan een duurzamer voedselsysteem nu we toewerken naar onze missie van ‘Feeding the Future’. Daarnaast maken we prioriteit van Sustainable Farming. Op deze pagina lees je hoe we precies vorm geven aan onze duurzaamheidsambities.

Onze stip aan de horizon: Sustainability RoadMap 2025

Trouw Nutrition heeft een sterke staat van dienst als het gaat om het voortouw nemen bij uitdagingen rondom duurzaamheid. Daarbij committeren we ons aan RoadMap 2025; een ambitieuze strategie die onze dagelijkse inspanningen rondom duurzaamheid verder versterkt en bevordert. Bij de uitwerking van deze RoadMap hebben we bij elke stap een brede groep van interne en externe belanghebbenden betrokken, om ervoor te zorgen dat onze ambities zowel haalbaar zijn als gericht op de behoeften van zowel ons bedrijf als onze klanten. Duurzaamheid is van cruciaal belang om ons te helpen onze missie ‘Feeding the Future’ te bereiken. RoadMap 2025 is hierbij onze stip aan de horizon.

De Roadmap spitst zich toe op drie hoofdthema's: gezondheid en welzijn, klimaat en circulariteit en ‘Good Citizenship’ Binnen deze thema’s adresseren we belangrijke onderwerpen zoals het voorkomen van antimicrobiële resistentie, de verduurzaming van de aankoop van onze grondstoffen en het uitbannen van ontbossing.

Duurzaamheidsrapporten

Uiteraard hebben we de afgelopen jaren ook niet stilgezeten en onze vorderingen zijn te lezen in onze Duurzaamheidsrapporten. Hierin ontdek je onder andere hoe we waarde creëren en uitdagingen ketenbreed aanpakken, welke vooruitgang we boeken in duurzame innovaties en hoe we samenwerken met onze stakeholders om een betere wereld te creëren voor onze medewerkers, klanten en leveranciers. Niet alleen voor de wereld van nu, maar óók voor die van morgen.

Duurzaamheidsrapport 2022Duurzaamheidsrapport 2021Duurzaamheidsrapport 2020 Duurzaamheidsrapport 2019

Duurzaamheidsrapport 2018Duurzaamheidsrapport 2017Duurzaamheidsrapport 2016

Duurzaamheidsrapport 2021

Nutreco CEO Fulco van Lede en Corporate Sustainability Director Jose Villalon bespreken het Sustainability Report van 2021.

Uiteindelijk zijn wij op zoek naar een beter evenwicht tussen onszelf en de planeet.
José Villalon – Director of Sustainability, Nutreco

Gedragscode voor leveranciers

Wij streven ernaar om al onze grondstoffen op een duurzame manier aan te kopen - en we verwachten dat onze partners in de toeleveringsketen diezelfde normen in acht nemen. Daarom vragen we hen om onze Gedragscode voor leveranciers te ondertekenen en ermee in te stemmen. 300 van onze grootste leveranciers, goed voor zo'n 90% van onze uitgaven, hebben die Code intussen ondertekend.

Het risico op antimicrobiële resistentie verminderen

De noodzaak tot antibiotica-reductie blijft onverminderd hoog; mede door aangescherpte wet- en regelgeving. Trouw Nutrition zet zich met behulp van innovatie en R&D dan ook in voor een gezondere en winstgevende productie zonder (preventief) antibioticagebruik. Het onderzoeksnetwerk van Trouw Nutrition omvat inmiddels zo’n vijf onderzoeksfaciliteiten over de hele wereld en telt 110 R&D-medewerkers die jaarlijks zo’n 150 studies uitvoeren in samenwerking met onderzoekspartners en toonaangevende universiteiten. Het terugdringen van antibiotica is daarbij een belangrijk speerpunt.

Een overzicht van de onderzoekscentra

Ontbossing uitbannen

Ontbossing is een complexe uitdaging. De goedbedoelde maatregelen die worden genomen om klimaatverandering een halt toe te roepen én onze biodiversiteit te behouden, moeten immers wel verenigbaar zijn met het recht van landeigenaren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Nutreco, het moederbedrijf van Trouw Nutrition, wil in dit vraagstuk een sleutelrol spelen en heeft zich daarom als eerste voerbedrijf in de wereld verbonden aan het ‘Funding for Soy Farmers in the Cerrado’-initiatief. Dit fonds stimuleert boeren om alleen soja te produceren op bestaande landbouwgrond. Nutreco heeft namens Trouw Nutrition en Skretting (aquafeed) voor een periode van 5 jaar toegezegd € 1 miljoen aan het fonds te doneren.

MyFeedPrint

MyFeedPrint is een online ecologische voetafdrukservice die diervoederfabrikanten helpt duurzamer te worden. Wil je meer weten over hoe het jou kan helpen beter geïnformeerde en duurzame beslissingen te nemen die jouw zakelijke opportuniteiten met landbouwbedrijven kunnen verbeteren?