Producenten van voedselbijproducten

De wereldbevolking blijft maar groeien en onze grondstoffen worden steeds schaarser. Daarom wordt het gebruik van bijproducten als een haalbare, voedzame bron van energie voor dieren meer onder de aandacht gebracht. Het is evenwel niet zo eenvoudig om bijproducten te bewaren, waardoor heel wat bijproducten op de afvalberg belanden of worden gebruikt voor de productie van biogas. Er is steeds meer vraag naar methoden om bijproducten van voedsel doeltreffender te bewaren, gezien de stijgende behoefte aan grondstoffen en voeder met een stabiele voedingswaarde.

Bewaring van voedselbijproducten

De voedingswaarde van voedselbijproducten moet absoluut op peil worden gehouden met het oog op een productiestroom van uiterst geschikte ingrediënten voor diervoeder. Het kan evenwel lastig blijken om de achteruitgang van bijproducten van voedsel tegen te gaan doordat er een goede voedingsbodem wordt gecreëerd voor microben.

Toenemend bewustzijn

Voedingsproducenten beseffen steeds vaker dat onze hulpbronnen zorgvuldig moeten worden gebruikt om te kunnen blijven inspelen op de behoeften van een groeiende wereldbevolking. Door bijproducten uit de voedingssector als diervoeder te gebruiken, wordt de productie van dierlijke eiwitten duurzamer en is er minder verspilling. Het is dan ook belangrijk dat microben geen waardevolle voedingsstoffen uit voedselbijproducten kunnen opnemen zodat die bijproducten kunnen worden blijven gebruikt in diervoeder.

De waarde van voedselbijproducten behouden

De meeste bijproducten belanden doorgaans op de afvalberg, ze worden gebruikt voor de productie van biogas of, in mindere mate, voor de productie van diervoeder op grond van hun droge stof, en niet hun voedingswaarde.

Als ze niet worden behandeld, zal het drogestofgehalte met maar liefst 30% afnemen als gevolg van de microbiële groei.

Dit wijst erop dat er een enorm potentieel bestaat om de economische waarde te handhaven en de beschikbaarheid van voedingsstoffen te waarborgen door de integriteit van voedingsbijproducten in stand te houden.