Maak kennis met de onderzoekscentra van Trouw Nutrition over de hele wereld

Alle voedingsoplossingen die Trouw Nutrition op de markt brengt, berusten op wetenschappelijke resultaten, zijn grondig beoordeeld en worden voortdurend getest om klanten te helpen het hoofd te bieden aan de moeilijkste uitdagingen van vandaag.

Elk jaar mogen we bijna 5.000 bezoekers verwelkomen in onze eigen onderzoekscentra en voeren we wereldwijd meer dan 70 O&O-studies naar, bijvoorbeeld, nieuwe moleculen, werkwijzen, eigenschappen van ingrediënten en het metabolisme bij dieren. Onze onderzoekscentra en ons wereldwijde netwerk van proefboerderijen bieden ons waardevolle kansen om studies uit te voeren in uiteenlopende omgevingen. Alle onderzoeken beantwoorden aan de hoogste normen voor dierenwelzijn.

Onze meest recente projecten uitgelicht:

  • Unieke elektronische voer- en waterstations waarmee we het voergedrag van dieren in groepshuisvesting kunnen opvolgen.
  • Onderzoek naar de stofwisseling, gezondheid, fysiologische eigenschappen en spijsvertering van dieren in speciaal hiervoor aangewezen centra.
  • Goed beheerde commerciële proefboerderijen om onze producten, programma’s en diensten te toetsen aan de regionale marktnormen.

Swine Research Centre, Nederland

Het team van internationale wetenschappers en experts op het gebied van veehouderij achter het Swine Research Centre voert nauwgezette onderzoeksstudies uit die zich toespitsen op een betere voerefficiëntie, de voeding en gezondheid van biggen en de gezondheid en prestaties van zeugen. Dankzij de unieke elektronische voer- en waterstations en videobewaking in het centrum kan het voergedrag van elke big afzonderlijk, zelfs als die in groep zijn gehuisvest, worden opgevolgd. Er wordt onderzoek gedaan naar de individuele water- en voeropname. Daarnaast is er ook een unit aanwezig die studies voert naar de gezondheid, fysiologische eigenschappen en spijsvertering bij de dieren. Onderzoekers kunnen met die unit de meeste omstandigheden in veehouderijen over de hele wereld nabootsen.

Ruminant Research Centre, Nederland

Het internationale team van wetenschappers achter het Ruminant Research Centre doet onderzoek naar de voeding van melkvee, vleeskoeien en kalveren, en richt zich daarbij op de ontwikkeling van innovatieve producten en concepten en kwantificeert processen voor onze voedingsmodellen. In onze proefmelkveehouderij wordt onderzoek gevoerd naar de voeropname, melkproductie, nutritionele fysiologie en gezondheid van de dieren. In een tweede boerderij van de groep wordt de groei van de kalveren, melkkoeien en vleeskoeien bestudeerd. Daar wordt onderzoek gedaan naar de melkvoeding, het spenen en de groei. Die onderzoeken spitsen zich toe op de groei, voerefficiëntie en, belangrijker nog, de ontwikkeling en gezondheid van de dieren. In vitro- en in situ-modellen vervolledigen de mogelijkheden op onderzoeksgebied. Al onze inspanningen moeten een economisch en ecologisch duurzame productie van melkkoeien en vleeskoeien bevorderen.

Poultry Research Centre, Spanje

Het team van experts achter het Poultry Research Centre doet onderzoek naar een efficiënt en duurzaam gebruik van voer, de productieprestatie en de gezondheid en het welzijn van pluimvee en konijnen in een ruime faciliteit in Spanje. Het grote centrum huisvest vleeskuikens, fokkippen, leghennen en konijnen. In een aparte unit worden fysiologische testen en studies rond de spijsvertering uitgevoerd om voedingsoplossingen voor de verschillende huisvestingssystemen te optimaliseren. Het voer dat nodig is voor deze proeven wordt door een aparte afdeling in het centrum geproduceerd, met de steun van een onderzoekslaboratorium voor eventuele noodzakelijke voedingsanalyses.

Recent werd een gloednieuwe gezondheidsunit geopend.

Innovatielab, Nederland

Onderzoekers van het Innovatielab evalueren de functionele inhoud en het voedingsgehalte van nieuwe ingrediënten die kunnen bijdragen aan een duurzame productie, de diergezondheid en de productkwaliteit. Het onderzoeksteam werkt ook samen met soortspecifieke onderzoeksteams om synergieën te creëren en nieuwe ideeën uit te werken voor ons innovatieproces. Het onderzoekslaboratorium van Trouw Nutrition is goed uitgerust en staat ter beschikking van alle onderzoeksteams. Het biedt de mogelijkheid voor Q-PCR-studies, moleculaire biologie, microbiologie, immunologie en in vitro-tests en spijsverteringsmodellen.

Samen sterk tegen buitenlandse concurrentie

Validatiebedrijven, wereldwijd

Ons onderzoek en ontwikkelingsteam breidt continu zijn netwerk voor onderzoek uit met commerciële validatiebedrijven op tal van locaties wereldwijd. Deze bedrijven zijn ontworpen om wetenschappelijke kennis te testen en toe te passen in praktijksituaties. Elke faciliteit vertegenwoordigt de aangewezen regio en is in staat om gecontroleerde onderzoeken uit te voeren. Deze aanpak zorgt ervoor dat onze oplossingen meteen gevalideerd zijn onder praktijkomstandigheden, verlaagt de onderzoekskosten en ondersteunt de lokale maar ook de globale vestegingen van Trouw Nutrition. In 2022 werkt Trouw Nutrition in onze regio samen met Janssen varkens, een gesloten bedrijf met 500 zeugen en 4200 vleesvarkens gevestigd in Castenray. Lees hoe deze samenwerking eruit ziet.