Verhoog de eiproductie door de gezondheid van je leghennen te verbeteren

Consumptie-eieren, wereldwijd de meest geconsumeerde vorm van dierlijk eiwit, zijn een belangrijk voedingsmiddel voor de mens. Vanwege de lange productiecyclus veranderen de behoeften van leghennen in de loop van de tijd. Daarom moeten pluimveehouders zich realiseren dat kleine technische ingrepen in de opfokfase een grote invloed kunnen hebben op de productieve levenscyclus van hun hennen.

Eierschaalkwaliteit

De kwaliteit van de eierschalen heeft directe gevolgen voor de eiproductie, de hygiëne en de gezondheidsstatus van consumptie-eieren. De vorming van eischalen bij leghennen wordt beïnvloed door leeftijd, voedselinname, genetica en omgevingsfactoren.

Lees meer

Leververvetting

Leververvetting ontstaat als de energieopname niet aansluit op de energiebehoefte. Leververvetting kan leiden tot een geringere eiproductie of eimassa en een hogere sterfte. Vaak ontstaat leververvetting op twee economisch belangrijke momenten tijdens de legcyclus.

Lees meer