Handelaars van grondstoffen

Veilige grondstoffen vormen een basisvoorwaarde voor veilig diervoeder dat bijdraagt aan de gezondheid en het rendement van dieren. Handelaars en verwerkers van grondstoffen moeten dan ook een strategie uitwerken om de strijd aan te binden met factoren die de voedingswaarde en kwaliteit van voedergrondstoffen kunnen beïnvloeden, gezien de klimaatverandering, de grotere aandacht voor voeder- en voedselveiligheid en de behoefte om verspilling van geoogste gewassen tegen te gaan.

Hygiëne en kwaliteit van grondstoffen

Het begint bij het gebruik van hoogwaardige grondstoffen. Die vormen de basis voor de productie van veilig diervoeder en, uiteindelijk, veilig voedsel. Toch moeten grondstoffen weerstand bieden aan tal van uitdagingen, gaande van schimmels, die mycotoxinen vormen, evenals gisten en enterobacteriën zoals Salmonella. Deze microben gebruiken belangrijke voedercomponenten als bron van voedsel. Daardoor daalt de voedingswaarde en gaat ook de algehele kwaliteit van het voeder achteruit.

Grondstoffen worden in de volledige productieketen blootgesteld aan tal van factoren die de kwaliteit kunnen aantasten. Gewassen worden op het veld blootgesteld aan schimmels, waardoor er mogelijk op het moment van de oogst al mycotoxinen gevormd kunnen zijn. Nadien krijgen microben vrij spel door de schommelde weersomstandigheden en ook tijdens het behandelen en vervoeren van grondstoffen grijpen microben hun kans en nemen ze voedingsstoffen op als bron van voedsel. Daardoor wordt de kwaliteit van het diervoeder aangetast.

Het wordt pas echt lastig wanneer voedergrondstoffen een lange reis moeten afleggen over de hele wereld, of wanneer ze voor langere tijd worden opgeslagen. Grondstoffen kampen dan onder meer met temperatuurschommelingen en een wisselende vochtigheidsgraad, en kunnen worden blootgesteld aan externe factoren, zoals vogeluitwerpselen of contact met besmette materialen in opslagruimtes.