Mengvoerbedrijven

Veiligheid en kwaliteit van grondstoffen en daarmee ook het uiteindelijke diervoeder zijn basisvoorwaarden voor elke mengvoerproducent. Door de aanwezigheid van micro-organismen en mycotoxinen tot een minimum te beperken, wordt de kwaliteit van voederingrediënten en dus ook het uiteindelijke diervoeder in stand gehouden - en dat is belangrijk om de houdbaarheid van producten te verlengen. Wanneer tijdens het productieproces vocht toegevoegd of verwijderd wordt moeten er specifieke oplossingen worden ingezet om de juiste vochtbalans te behouden.

Beheersing van het risico op mycotoxinen

Een van de grote vijanden voor de kwaliteit van het uiteindelijke voeder is de besmetting van grondstoffen met mycotoxinen op het veld of tijdens de opslag in diervoederfabrieken. Dit kan tot grote financiële verliezen lijden voor de sector.

Lees meer

Diervoederhygiëne

Voedselveiligheid begint bij een goede diervoederhygiëne. Er is steeds een risico dat diervoeder gaat bederven of besmet raakt met ziekteverwekkende micro-organismen, zoals Salmonella, E. coli, schimmels en gisten, die de nutritionele kwaliteit van het voeder kunnen aantasten en de productieresultaten van dieren negatief kunnen beïnvloeden. Sommige bacteriën, zoals Salmonella, kunnen zelfs een probleem voor de volksgezondheid vormen.

Vochtregeling bij de verwerking

Vochtverlies is onvermijdelijk bij de verwerking van voeder. Een ondoeltreffende vochtregeling tijdens de verwerking kan ernstige problemen veroorzaken voor de kwaliteit van het uiteindelijke voeder. Mogelijke problemen zijn een lagere houdbaarheid, inconsistente voedingswaarde en meer stof door gebroken korrels. Deze elementen hebben allemaal een impact op de prestaties van het dier en het imago van jouw bedrijf. Een goede vochtregeling bij de verwerking kan aanzienlijke financiële besparingen opleveren voor mengvoerproducenten.

Hogere stabiliteit van het diervoeder

Bij de productie van diervoeder zijn er drie factoren van belang: stabiliteit van de voedingsstoffen, fysieke eigenschappen en stabiliteit van de additieven. Die zijn cruciaal om waarde toe te voegen aan je diervoeder en je product op de markt te onderscheiden. Het is belangrijk om te begrijpen hoe ingrediënten op elkaar reageren en inwerken, want dit kan de algemene stabiliteit en biobeschikbaarheid van hun voedingsstoffen verlagen.