duotone image piglets duotone image piglets

Het potentieel van élke big maximaal benutten

Een goede start in het leven is cruciaal. Dat blijkt ook uit het sterke verband tussen een optimale voeding voor pasgeboren biggen en een levenslange goede gezondheid en rendement. De eerste 70 dagen in het leven van een big - waarin ook de uitdagende speenperiode valt - zijn cruciaal om het genetische potentieel van biggen te ontsluiten.

Geboorte tot spenen

De missie van iedere varkenshouder is om zoveel mogelijk vitale biggen af te kunnen leveren. Deze missie begint nog voor de geboorte van de biggen. De laatste jaren worden er steeds meer biggen geboren. Dat klinkt alvast goed! Toch zien we dat er niet altijd voldoende melk is voor elke big. Om een strijd bij de zeug te voorkomen en iedere big te voorzien van zowel voldoende biest als melk kunnen verschillende oplossingen aangewend worden. De volgende uitdaging die biggen aangaan is de overgang naar de speenperiode. Alles verandert, behalve het spenen. Gelukkig kunnen we de biggen hierop maximaal voorbereiden.

Lees meer

Speenperiode

Het speenmoment is een stressvolle periode tijdens het jonge leven van een big. Deze periode heeft een impact op het welzijn, de gezondheid en het latere groeipotentieel van biggen. Tijdens de speenperiode worden biggen onmiddellijk blootgesteld aan een aantal stressoren die zich kunnen uiten in darmschade met diarree tot gevolg.

Lees meer

Voerkwaliteit

Je weet natuurlijk hoe belangrijk de juiste voeding is voor het rendement van je biggen - en dat voeder de grootste kost vertegenwoordigt bij het opfokken. Om een maximaal rendement te halen op je investering en ervoor te zorgen dat je biggen uitgroeien tot gezonde, sterke varkens is het belangrijk om erop toe te zien dat ze de voedingsstoffen in het voeder goed verteren. Dat is bijzonder belangrijk in de periode net na het spenen, die tal van veranderingen voor biggen meebrengt. Trouw Nutrition staat voor je klaar met de juiste producten en diensten.

Lees meer

Waterkwaliteit

Het lichaam van biggen bestaat bij de geboorte voor 80% uit water. Ze hebben dus onmiddellijk toegang nodig tot grote hoeveelheden schoon, vers water om te kunnen groeien. Veehouders en dieren plukken de voordelen van zorgvuldig watermanagement. Dit zorgt op lange termijn voor een betere productie en betere financiële resultaten.

Lees meer

Zoveel BIG ideeën van BigVitaal

Om biggen het allerbeste te geven, denken we graag groot. En dat gaat verder dan het beste biggenvoer. We kijken naar het totaalpakket van vóór de geboorte tot een vitale big. Met als uiteindelijke doel, een vitaal bedrijf. En daar hebben we veel ideeën over. BIG ideeën.