duotone image piglets duotone image piglets

Het potentieel van élke big maximaal benutten

Een goede start in het leven is cruciaal. Dat blijkt ook uit het sterke verband tussen een optimale voeding voor pasgeboren biggen en een levenslange goede gezondheid en rendement. De eerste 70 dagen in het leven van een big - waarin ook de uitdagende speenperiode valt - zijn cruciaal om het genetische potentieel van biggen te ontsluiten.

Geboorte tot spenen

De missie van iedere varkenshouder is om zoveel mogelijk vitale biggen af te kunnen leveren. Deze missie begint nog voor de geboorte van de biggen. De laatste jaren worden er steeds meer biggen geboren. Dat klinkt alvast goed! Toch zien we dat er niet altijd voldoende melk is voor elke big. Om een strijd bij de zeug te voorkomen en iedere big te voorzien van zowel voldoende biest als melk kunnen verschillende oplossingen aangewend worden. De volgende uitdaging die biggen aangaan is de overgang naar de speenperiode. Alles verandert, behalve het spenen. Gelukkig kunnen we de biggen hierop maximaal voorbereiden.

Lees meer

Speenperiode

Het speenmoment is een stressvolle periode tijdens het jonge leven van een big. Deze periode heeft een impact op het welzijn, de gezondheid en het latere groeipotentieel van biggen. Tijdens de speenperiode worden biggen onmiddellijk blootgesteld aan een aantal stressoren die zich kunnen uiten in darmschade met diarree tot gevolg.

Lees meer

Voer- en waterkwaliteit

Je weet natuurlijk hoe belangrijk de juiste voeding is voor het rendement van je biggen - en dat voeder de grootste kost vertegenwoordigt bij het opfokken. Maar ook een zorgvuldig watermanagement mag je niet vergeten. 

Voerkwaliteit
Waterkwaliteit

Zoveel BIG ideeën van LifeStart

Om biggen het allerbeste te geven, denken we graag groot. En dat gaat verder dan het beste biggenvoer. We kijken naar het totaalpakket van vóór de geboorte tot een vitale big. Met als uiteindelijke doel, een vitaal bedrijf. En daar hebben we veel ideeën over. BIG ideeën.