Bigidee #86: Samen innoveren vanaf de start voor een optimaal resultaat

Om de prestaties van jonge biggen zoveel mogelijk te bevorderen, is een optimale biestopname in de eerste uren na geboorte heel belangrijk; net als de juiste manier van bijvoeren. Daarna is het moment waarop biggen vast voer naast de moedermelk beginnen op te nemen cruciaal. Dan wordt immers voor het eerst de ontwikkeling van de darmen gestimuleerd, wat essentieel is voor een gezonde spijsvertering op latere leeftijd. Dit lijken misschien vanzelfsprekendheden, maar doordat het aantal levend geboren biggen per worp alleen maar toeneemt, heeft lang niet elke big toegang tot voldoende zeugenmelk. Om zoveel mogelijk overtallige biggen groot te brengen en een betere homogeniteit te realiseren, helpt de LifeStart-aanpak van Trouw Nutrition.

Steeds minder beschikbare biest en zeugenmelk

Het ontwikkelen van een goed presterend vleesvarken start al in de kraamstal. Maar waar de zeugenhouderij steeds productiever wordt, neemt het aantal levendgeboren biggen per worp toe en zien we meer spreiding in het geboortegewicht van de tomen.
Daardoor is het een steeds grotere uitdaging om alle biggen voldoende biest en zeugenmelk te laten opnemen. Normaal wordt 200 gram biest per big als norm gehanteerd en zien we graag zoveel mogelijk biggen met een vaste voeropname zodra ze gespeend worden.

Toch varieert het percentage etende biggen in de praktijk van een kleine 50% tot 85%. Biggen die voor het spenen al te weinig ontwikkeld zijn, lopen een verhoogd risico op sterfte en leveren aanzienlijk minder op.

Economische verlies slachtbiggen is enorm

Het economische verlies van slachtbiggen mag niet onderschat worden. laat zien dat wanneer je 5% van je biggen aflevert als slachtbig, dat al € 2.40 per big kost. Doorgerekend naar een bedrijf met 1.000 zeugen en 30.000 afgeleverde biggen, kunnen de kosten oplopen naar meer dan € 72.000,- per jaar. Een behoorlijke omzetderving!

Geen kwaliteit, geen afzet

De manier van bijvoeren bepaalt het succes ervan: het opstarten met een vloeibare verstrekking van Milkiwean Yoghurt stimuleert de vroege voeropname sterk. En hogere opname van het vloeibare product leidt later ook tot een hoge opname van het vervolgvoer. Dankzij unieke oplossingseigenschappen bereikt de yoghurt een veel hogere drogestofopname (200-300 gr extra) dan reguliere melkvervangers, waardoor een hoger speengewicht per big bereikt wordt en biggen optimaal voorbereid zijn op de speenperiode. Bovendien toont een recente praktijkproef aan dat Milkiwean Yoghurt in combinatie met een prestarter leidt tot een betere homogeniteit na het spenen.

Dat effect betaalt zich snel terug: hoe homogener de toom, hoe minder slachtbiggen en hoe beter de kwaliteit.

Behoefte aan plantaardige voercomponenten

Waar biggen de eerste week veel baat hebben bij zuivelproducten (o.a. Milkiwean Yoghurt), is er door de veranderende enzymactiviteit van biggen na de eerste week toch ook al behoefte aan plantaardige voercomponenten. Dit wordt gestimuleerd door ze zo snel mogelijk ook van plantaardig zetmeel, eiwit en vet te voorzien.
Zo leren biggen eerder vreten en verteren, wat de darmgezondheid ten goede komt. Door tijdig over te stappen van 100% zuivel (zeugenmelk) naar plantaardige grondstoffen, zijn de dieren bovendien optimaal voorbereid op de speenperiode.

Daarom bevat de prestarter Milkiwean Precoce Liquid naast hoogkwalitatieve melkproducten, ook plantaardige grondstoffen, koolhydraatbronnen en makkelijk verteerbare vetten en oliën.

Extra voer en energie

Voor biggen die op een snelle en voordelige wijze extra voer en energie nodig hebben, biedt Milkiwean Precoce Liquid uitkomst. Vanwege de samenstelling, stabiliteit en viscositeit, is Milkiwean Precoce Liquid zeer geschikt voor automatische voersystemen en cups. Doordat zowel Milkiwean Yoghurt als Precoce Liquid eenvoudig toe te dienen zijn, wordt met minimale tijd en arbeidsinzet een vlotte opstart na het spenen gewaarborgd.

Meer informatie over ons melken-portfolio kan je terugvinden via deze link.

Benieuwd wat deze aanpak voor jouw bedrijf kan betekenen?

Neem contact op met je voerleverancier en vraag naar een vrijblijvende overstapberekening