Feed more milk

Meer melk voeren aan de kalveren leidt tot aanzienlijke en langdurige voordelen, zoals robuuste, veerkrachtige, en goed presterende melkkoeien. LifeStart-wetenschap toont aan dat de extra kosten van het verstrekken van extra kalvermelkpoeder of volle melk in de eerste levensweken ruimschoots worden gecompenseerd door verbeterde diergezondheid, prestaties, melkproductie, lagere uitvalpercentages en een verlengde levensduur. Het toestaan dat kalveren naar hun natuurlijke behoeften drinken, draagt ook bij aan een duurzamer milieu. 

Voordelen 

Onderzoek bevestigt dat het toepassen van de LifeStart-principes en het verhogen van de melkhoeveelheid de prestaties van kalveren, vaarzen en koeien kunnen optimaliseren, wat resulteert in diverse voordelen voor de boer. 

image30kky.png Verbeterde gezondheid van de kalveren 

 • Optimaliseert de ontwikkeling en integriteit van het maagdarmkanaal 
 • Biedt extra energie om de impact van darmproblemen te minimaliseren 

imagegl7x.pngVerbeterde prestaties van de kalveren 

 • Hogere gemiddelde dagelijkse gewichtstoename - proeven hebben tot 300 gram extra groei per dag aangetoond tijdens de fase vóór het spenen 
 • Optimaliseert de ontwikkeling: het grootste deel van de orgaanontwikkeling vindt plaats in de eerste 50 levensdagen 

imagejs9x.pngVerbeterde prestaties van de vaarzen 

 • Eerder insemineren met verbeterde vruchtbaarheidscijfers 
 • Verbeterde uierontwikkeling voor een hogere toekomstige melkproductie 

imageexty.pngVerbeterde prestaties van de koeien 

 • Verbeterde productie, vruchtbaarheid en overlevingskansen tot de 4e lactatie 
 • Hogere melkproductie - proeven hebben een toename tot 400 liter melkproductie in de eerste lactatie aangetoond 
 • Lager uitvalpercentage tijdens de 1e en 2e lactatie 
 • Behoud van body condition score (BCS) tijdens piekproductie 

imagez8foh.pngVerbeterde duurzaamheid 

 • Verbeterde efficiëntie door optimalisatie van de levensdagproductie  
 • Verhoogt de gemiddelde levensdagproductie door verlaging van de leeftijd bij eerste afkalving, verhoging van de melkproductie per lactatie en verhoging van het aantal lactaties per koe 
Nog vaak zien we in de praktijk dat kalveren te weinig melk krijgen. Hierdoor wordt hun genetisch groeipotentieel niet volledig benut. Er is meer kans op diarree vanwege ondervoeding met een lagere groei tot gevolg. De kalveren zullen dit gedeeltelijk compenseren door meer krachtvoer te eten, maar als je kijkt naar benutting, efficiëntie en prestatie dan kan niets tippen aan melk vóór spenen! Meer melk voeren betaalt zich altijd terug via een hogere levensdagproductie, verbeterde vruchtbaarheid en een lager vervangingspercentage.
Piet Ameel, Ruminant Nutritionist & LifeStart Program Manager

Als je zeker wilt zijn dat jouw melkvervanger veilig is om te voeren, zelfs bij verhoogde gehaltes, kies dan voor een product met het LifeStart-logo op de verpakking. 

imagega5x.png

Voor maximale groei, ontwikkeling en gezondheid, kies je voor een "Energized Calf Milk", zoals onze Sprayfo Delta. 

Maar wat is nu precies een Energized Calf Milk? 

Energized Calf Milks (ECM's) zijn nauwkeurig samengesteld op basis van ons LifeStart wetenschappelijk onderzoek en bieden een verhoogde voedingswaarde met volle melk als biologische referentie. Ze leveren veel energie voor optimale ontwikkeling, weerstand tegen ziekten en een hogere levensduur. Door de lagere osmolaliteit, in vergelijking met traditionele kalvermelken, wordt het risico op lebmaagbloedingen, verteringsstoornissen en diarree verminderd. 

 • Speciaal ontwikkeld voor het LifeStart-programma; kan intensief of ad libitum worden gevoerd. 
 • Heeft een 20% lagere osmolaliteit, wat resulteert in minder druk op de darmwand. 
 • Biedt 10% meer energie voor een betere en efficiëntere groei. 
 • Bevat 22,5% ruw eiwit en 25,0% ruw vet. 

Meer over Sprayfo Delta

Meer weten? Neem contact met ons op!