Langlopend onderzoek naar 'LifeStart' effect van kalveropfok op latere prestaties

Trouw Nutrition, moederbedrijf van Sprayfo, doet al sinds 2013 onderzoek naar de effecten van een goede kalveropfok op de latere prestaties. Onder de naam 'LIFESTART – sets life performance' wordt de ontwikkeling van 86 kalveren gevolgd van geboorte tot het einde van de tweede lactatie. Dat gebeurt op proefbedrijf Kempenshof, nabij Boxmeer.

Alle kalveren in het LifeStart onderzoek zijn nu gespeend. De eerste 16 vaarzen hebben gekalfd en zijn aan de melk, 41 dieren zijn drachtig en nog 27 moeten worden geïnsemineerd. Tastbare resultaten bieden nieuwe inzichten op het gebied van kalveropfok, die integraal winst kunnen opleveren op ieder melkveebedrijf.

Lagere uitval dankzij optimaal biestmanagement

In de jaren voor 2013 zat de kalversterfte rond 8% per jaar. Met de LifeStart onderzoeksopzet is het biestmanagement aangescherpt, de voeding aangepast en is alles vastgelegd in overzichtelijke protocollen en checklists. Ieder kalf krijgt binnen 1 uur na geboorte 4 liter biest van gecontroleerde kwaliteit. Deze aanpak heeft een enorme winst opgeleverd als het gaat om kalversterfte. Het uitvalspercentage daalde van 8% naar 1% per jaar wat, gezien het Nederlandse gemiddelde, een spectaculair goed resultaat is.

Betere jeugdgroei voor hogere melkproductie

Hoe bepalend de periode voor het spenen is op de latere prestaties als koe wordt volop onderzocht. Harma Berends, onderzoekster bij Trouw Nutrition, licht toe: "Kalveren zijn eigenlijk de enige jonge dieren die beperkt gevoerd worden. En dat heeft levenslange effecten. Wij willen weten wat er blijvend anders is in metabolisme, ontwikkeling van organen en de melkproductie."

Collega-onderzoeker Leonel Leal vult aan: "een beperking van het voer, wat doorgaans om melk gaat in de eerste 6 tot 8 weken, zorgt dat een kalf bijna alle energie uit voeding gebruikt voor onderhoud. Terwijl de energie benut moet worden voor groei en aanleg van het orgaanstelsel en ondersteuning van het immuunsysteem. Voorheen dacht men dat als je kalveren minder melk gaf, ze eerder en meer droogvoer gaan vreten. Maar dat is onjuist."

Eerder onderzoek in 2005 heeft reeds uitgewezen dat een kalf dat direct na geboorte 4 liter biest kreeg 200 gram hogere daggroei behaalde dan een kalf dat slechts 2 liter biest kreeg. Daarnaast kalfde het eerder af en gaf het 1000 liter meer melk in de eerste twee lactaties.

Eerder insemineren en afkalven

Na de melkperiode zijn de LifeStart-kalveren volgens de norm doorgevoerd. De hoge jeugdgroei zette door en de meeste dieren konden daarom geïnsemineerd worden rond de leeftijd van 12 – 13 maanden, bij een gewicht van ongeveer 375 kg. De medewerkers op Kempenshof waren in eerste instantie verbaasd over de groei van deze kalveren. Paul van Kempen vertelt: "Het bleek geen incidenteel effect te zijn. Dus nu zijn we hieraan gewend en scherpen we onze opfokdoelstellingen aan. We koersen op een afkalfleeftijd van 22 maanden. Daarbij is de fysieke ontwikkeling zoals hoogte en gewicht van de vaarzen zeker zo goed als voorheen bij afkalven op 24 maanden."

Uitbreiding onderzoek

Trouw Nutrition beschikt over een ultramoderne onderzoeksfaciliteit, naast de twee huidige melkvee-onderzoeksfaciliteiten in Boxmeer en Burford, Canada. Dit benadrukt het belang dat de organisatie hecht aan vooraanstaand onderzoek op rundvee, met op deze faciliteiten specifieke focus op kalveren.