1000 liter melk extra in de eerste lactatie? Je kan me meer vertellen!

Goed en gericht voeren en verzorgen van de kalveren in de eerste 2 levensmaanden kan 1000 liter melk extra opleveren gedurende de eerste lactatie. Deze boodschap verkondigt Sprayfo onder meer in advertenties en op deze website. Hoe komt Sprayfo bij deze bewering en welke bewijzen zijn ervoor? Productmanager Eile van der Gaast geeft tekst en uitleg.

Je beweert dat goede en gerichte kalveropfok kan leiden tot 1000 liter extra melk in de lactatie. Hoe kom je aan deze berekening?

“De uierontwikkeling van het kalf is alleen in de eerste twee levensmaanden positief of negatief te beïnvloeden. De sleutel is de groei van het kalf: groeit het kalf goed, dan is de uierontwikkeling goed.

Dit is onder meer aangetoond in een proef van Brown uit 2005. Hoge groei voor het spenen betekent ook een betere basale uierontwikkeling (zie tabel 1) . Blijft de groei in de eerste 2 maanden achter, dan kan dat vanaf de derde maand niet meer worden gecompenseerd via extra krachtvoer. Daarnaast is in een groot aantal onderzoeken het verband tussen groei voor spenen en melkproductie in de eerste lactatie aangetoond. Een concreet resultaat uit deze onderzoeken is dat één gram extra groei per dag voor het spenen gemiddeld 6.7 liter meer melk oplevert in de eerste lactatie!”

Tabel 1: De invloed van de groei voor het spenen op de uierontwikkeling

Wat is er nodig om die 1000 liter extra melk in de eerste lactatie te realiseren?

“Het antwoord op de vorige vraag geeft al aan dat daarvoor een hogere groei voor het spenen nodig is. In Nederland ligt de groei per dag voor spenen onder normale omstandigheden op 600 gram per dag. In Sprayfo Life Start-proeven komen wij met een intensief melkvoedingsprogramma tot meer dan 800 gram groei per dag (zie tabel 2). Gaan we uit van 200 gram extra groei per dag maal 6,7 liter extra melkproductie, dan kom je uit op 1340 liter extra gedurende de eerste lactatie. Maar we houden het wat voorzichtiger aan en zeggen daarom 1000 liter melk extra.

De extra groei realiseer je met het Sprayfo Life Start concept: gerichte aandacht voor goede kalveropfok en een intensief melkvoedingsprogramma. Onderdelen van het concept zijn:  

  • Sprayfo kalvermelk, die je door uitstekende oplosbaarheid en verteerbaarheid in hoge concentratie kunt voeren;
  • Een passend en doordacht voerschema;
  • Goede ondersteuning van de melkveehouder bij alle aspecten die van invloed zijn op het succes van de kalveropfok.” 

Tabel 2: De invloed van extra groei van kalveren voor het spenen op de melkproductie tijdens de eerste lactatie.

Kan elke melkveehouder dit resultaat bereiken?

“Niet elke melkveehouder kan zoveel extra winst halen want de groei van de kalveren kan natuurlijk al heel goed zijn. De praktijk leert echter dat bij driekwart van de melkveehouders nog veel winst te behalen is. Via kalibratie van de drinkautomaat en aanpassing van het voerschema kunnen veel bedrijven op simpele wijze al een grote stap vooruit zetten.”