Significante verschillen tussen kuiluitslag en ruwvoer

In de praktijk komt het meer dan eens voor dat de kuiluitslag niet overeenkomt met het gevoerde ruwvoer op dat moment. Dat die variatie in graskuil en maiskuil aanwezig is, blijkt uit eigen onderzoek van Trouw Nutrition. In 2020 is gekeken naar de verandering van de chemische samenstelling van gras- en maiskuilen. 10 graskuilen en 9 maiskuilen werden gedurende 2 maanden wekelijks gemeten. Uit de resultaten blijkt dat het drogestofgehalte van zowel gras- als maiskuilen door de tijd significant verandert. Een sprekend voorbeeld van een verandering in graskuilsamenstelling is te zien in figuur 1, waarbij naast de droge stof ook het eiwitgehalte significante verschillen laat zien.

Ruwvoer.JPG

Figuur 1: Verloop van droge stof en ruw eiwit in een graskuil gemeten over een periode van 7 weken

Deze veranderingen in de kuil zijn waarschijnlijk te verklaren door de manier van inkuilen, het tijdstip van inkuilen en verschillen tussen percelen. De conclusie dat de kuilsamenstelling niet zo constant is als je op basis van één gemiddelde uitslag mag verwachten is wel duidelijk te trekken. Wanneer je maximaal wilt profiteren van jouw voermanagement, doe je er dan ook verstandig aan jouw kuil vaker dan één keer per jaar te analyseren. De NutriOpt On-Site Adviser (NOA) maakt dit heel eenvoudig.

Meer over NOA