Milkiwean Babymilk

Babymilk is een melkvervanger die breed inzetbaar is bij het opfokken van biggen. Het kan dienen als supplement in het kraamhok of als melkvervanger bij moederloze opfok. Perfect voor wie kiest voor vroeg spenen.

 

Als jongdiervoederspecialist innoveren we onze producten continu.

Op basis van benchmarkstudies zorgen we ervoor dat we simpelweg de beste blijven.

Uit een recente benchmarkproef, waarbij 10 concurrerende melken werden vergeleken, blijkt dat Babymilk superieur is voor wat betreft:

 1. De voeropname: hoogste voeropname en dat vanaf dag 1
 2. Overlevingskansen: géén sterfte
 3. De groei per dag: hoogste groei per dag
 4. Het vermijden van een speendip: Realiseert de laagste speendiplengte en diepte
Brand logo
product-image

Specificaties

 • Uniforme tomen
 • Voor alle biggen in de kraamstal
 • Hogere droge stofopname vanaf dag 1
 • Meer gespeende biggen per worp
 • Minder uitval
 • Hoger speengewicht
 • Hogere voeropname, ook na het spenen