Eerste snede benutten met MKS of CCM

Trouw Nutrition

Mais wordt geteeld als zetmeel- of energiebron in het rantsoen. Afhankelijk van de ruwvoerpositie en -kwaliteit kan ook dit najaar overwogen worden om een deel van de mais in te kuilen als MKS of CCM. Wanneer de eerste grassnede begin juni gemaaid is, heeft dat vaak een droge kuil met weinig eiwit en VEM opgeleverd. Bij een ruime ruwvoerpositie is het interessant om te adviseren om de mais (deels) in te kuilen als MKS of CCM in plaats van snijmais. Op deze manier kan de kwaliteit en voederwaarde van de mais, en daarmee het rantsoen, worden verhoogd. Met de hoge grondstofprijzen van nu kan het ook interessanter zijn om (eiwitrijke) graskuil aan te kopen en deze te voeren in plaats van de slechter verteerbare maisstengel.

19-8-2021

Het maken van MKS of CCM kan verschillende voordelen opleveren voor de koe en de veehouder:

  • Gemiddeld 100-200 VEM/kg DS,200-300 gr zetmeel/kg DS meer dan bij gewone snijmais en een betere verteerbaarheid. (zie tabel)Meer ruimte in het rantsoen voor graskuil
  • Stijging van het aandeel eiwit van eigen land
  • Besparing op eiwitaanvulling via brok of meel
  • Gemakkelijker sturen op het gehalte aan zetmeel in het rantsoen, resulterend in meer melk en meer melkeiwit bij een gelijk tot iets lager vetgehalte.

Wanneer een hoog aandeel zetmeel wordt gevoerd, moet in de tweede helft van de lactatie wel opgepast worden voor vervetting, lome koeien en pens- of darmverzuring.

MKS kan geoogst worden met de hakselaar en een kolvenplukker. Het oogsten hiervan is gemiddeld gezien ook goedkoper dan het inkuilen van CCM. Naast rantsoentechnische voordelen zijn er ook positieve effecten voor de bodem. Het grootste deel van de maisplant blijft gehakseld op het land achter, en levert daarmee extra structuur en organische stof. Hierdoor ontstaat een lossere bodem die het vocht beter kan vasthouden.

MKS heeft een hoger drogestofgehalte dan snijmais, dus moet daar tijdens het oogsten en inkuilen rekening mee gehouden worden.
Zo is het beter om niet te droog te gaan inkuilen om zo de kuil vaster te kunnen aanrijden. Ook laten we op die manier de melkzuurproducerende bacteriën toe om sneller melkzuur te produceren wat positief is voor de conservering.
Om broei te voorkomen is een voldoende hoge voersnelheid (>1 m/week) van belang. Om het risico op broei door gisten, schimmels en bacteriën te verlagen is het aan te raden om als inkuilmiddel Fyvalet® Silage in te zetten.

Lees meer

Wens je meer informatie?

Contacteer dan je contactpersoon bij Trouw Nutrition of mail Koen Luijben