Bevindingen van onze LifeStart-referentiebedrijven

Rundvee

Wereldwijd produceert 30-40% van alle dieren onder hun genetisch potentieel. De manier waarop een jong dier tijdens de eerste levensweken opgroeit, heeft een heel belangrijke en langdurige impact op de gezondheid, het ten volle benutten van het genetisch potentieel en op de latere melkproductie. Ook op jouw bedrijf is het belangrijk dat het jongvee een goede en continue groei behaalt, want zij zullen in de toekomst jouw melkproductie rendabel moeten houden. Ben je benieuwd welke aanpak wij hanteren, lees dan zeker verder.

23-1-2023

Aanpak Trouw Nutrition

Binnen Trouw Nutrition gebruiken we 3 pijlers als basis voor hetgeen we doen: ‘HealthyLife’, ‘Sustainable Farming’ en ‘LifeStart’.

Uiteraard hebben al deze pijlers invloed op elkaar. Zo streven we via HealthyLife naar een optimale biestkwaliteit en -kwantiteit. Hierdoor zijn de kalveren vitaler bij de geboorte en krijgen ze voldoende antistoffen van de koe ter bescherming tegenover ziektekiemen. Met Sustainable Farming streven we naar een zo laag mogelijke footprint door onder andere een optimale voerefficiëntie. En zoals het woord het zelf al zegt, zorgen we via LifeStart voor een goede opstart van de kalveren na geboorte.

Het is ons doel om een kalf te laten opgroeien tot een weerbare koe met het beste technische en economische rendement voor de veehouder. Dat doen we bij Trouw Nutrition door veel wetenschappelijk onderzoek op onze eigen onderzoeksfaciliteiten te combineren met een team specialisten die elke dag in contact staan met de veehouders. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten continu optimaliseren en mee zorgen voor het beste resultaat bij de veehouders.


LifeStart-referentiebedrijven

In mei 2021 zijn we in Nederland en België een langetermijnsamenwerking aangegaan met 7 melkveehouders om samen hun prestaties in beeld te brengen en te verbeteren. Op deze LifeStart-referentiebedrijven worden kalveren tot en met 12 maanden zeer frequent gewogen. Ook beschikken we op deze bedrijven over alle technische gegevens via hun managementprogramma. Dit geeft ons team van opfokspecialisten de nodige handvatten om samen met de veehouders enkele kritieke zaken zoals het correct voeren tijdens de melkperiode, het spenen, de huisvesting en het klimaat zo optimaal mogelijk te houden.

Door het feit dat we op vlak van genetica, de manier van voeren en het type Sprayfo-kalvermelk op de verschillende bedrijven een mooie variatie hebben, wordt de analyse en het advies van de specialist nog krachtiger. Anderzijds weten we dat geen enkel melkveebedrijf 1-op-1 vergelijkbaar is, juist vanwege de verschillen in onder andere omgeving, genetica en infectieuze status.

Voerschema’s

Op onze LifeStart-referentiebedrijven is een mooie spreiding in kenmerken te zien, zoals in tabel 1 is weergegeven.

Kenmerk

Minimum

Maximum

Lengte melkperiode

63 d

91 d

Liter per dag

6 l

14 l

Concentratie/liter melk

120 g

160 g

Tabel 1: spreiding in kenmerken op LifeStart-referentiebedrijven

Naast bovenstaande verschillen zien we ook veel verschillen in de krachtvoeders, zowel qua samenstelling als schema.

Figuur 1: overzicht van de groei op de LifeStart-referentiebedrijven

Hoge groeiresultaten halen is dus praktisch zeer goed mogelijk, dit laat figuur 1 zien. Ook het verloop van de groeicijfers over de verschillende tijdsfases geeft een nuttig inzicht waarmee de discussie gevoerd kan worden of en wanneer kalveren minder hard gevoerd moeten worden. Tip: lagere groei in het latere leven van het kalf is zeker belangrijk!

Impact van ziekte

Gemiddeld in Nederland (bron: GD) en Vlaanderen (bron: DGZ) zien we dat 3-6% van de kalveren sterft ten gevolge van diarree. Als dan ook minder dan 200 g antistoffen aangebracht worden via de biest en de kalveren niet volgens de LifeStart-schema’s gevoerd worden, kan de sterfte al snel oplopen tot 10-15%. Dat een lagere sterfte mogelijk is, zien we op onze LifeStart-bedrijven. Hier voeren we intensief, ligt het bedrijfsmanagement op hoog niveau en halen we een gemiddelde uitval van 2%.

Soms heeft een simpel advies een grote impact. Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat we het minst vaak diarree en uitval zien op de bedrijven die naast het gebruik van het juiste voerschema ook hun melkpoeder afwegen met een weegschaal.

Wie nog eens extra wil nagaan of alles klopt, kan met een refractometer de concentratie van de aangemaakte melk controleren. Zodra men de kalvermelk aanmaakt op basis van volumepoeder, bijvoorbeeld door het scheppen met een potje, dan zien we meer spreiding in concentratie wat de vertering in het kalf moeilijker maakt. Dus ook bij het gebruik van een drinkautomaat is het heel belangrijk om iedere 2 weken het toestel te ijken.

Winst door het LifeStart-concept

In 2014 zijn we op de Kempenshof in Boxmeer (het melkvee-onderzoeksbedrijf van Trouw Nutrition) gestart met een studie waarbij we kalveren conventioneel (600 g/dag in 4l) of LifeStart (1200 g/dag in 8l) voerden. Alle kalveren van het onderzoek – die inmiddels allemaal aan de melk zijn – worden nog steeds gevolgd en de positieve impact van LifeStart staat nog steeds. Dit zijn de belangrijkste bevindingen die we in de afgelopen jaren vastgesteld hebben:

 • 22% van de variatie in melkproductie is te herleiden tot de opfok
 • Betere orgaanontwikkeling:
  • 50% meer uierweefsel = meer melkproductie
  • 40% hoger gewicht van nieren en lever
 • 155 g meer groei per dag (zie figuur 2):
  • = 10 kg zwaardere kalveren bij spenen, die wordt vastgehouden tot de 1e kalving
  • = 500 liter extra melk tijdens de eerste lactatie
 • 7, 12 en 18% lagere uitval na de 1e, 2e en 3e lactatie
 • 23 dagen eerder drachtig
 • 16 dagen vroeger afkalven (gemiddeld €3/dag opfokkosten levert gemiddeld een voordeel van €48 per dier)

Figuur 2: gewichtscurve ten opzichte van leeftijd

Kortom, door samen met jouw opfokspecialist het jongvee intens op te volgen en je goed te laten begeleiden, kun je zeker stappen zetten op vlak van groei, ziekte-incidentie, antibioticumgebruik en latere melkproductie. Dit zorgt voor een beter rendement en meer werkplezier op jouw bedrijf.

Meer informatie?

Heb je interesse in onze aanpak, neem dan contact op met een van onze opfokspecialisten. We komen graag bij jou langs.