Microbiële risico's bij brijvoer: een cruciale pijler voor voerhygiëne

Varkens

Brijvoer, een circulaire voerstrategie die jaarlijks miljoenen tonnen reststromen omzet in waardevol veevoer, is niet zonder risico's. De aanwezigheid van micro-organismen in brijvoer kan aanzienlijk negatieve effecten hebben op dierengezondheid en prestaties. Marion Jans-Beeke, technisch specialist brijvoer, benadrukt de noodzaak van risicobeperking.

1-12-2023

Hygiëne als sleutel tot succes

Marion benadrukt dat hygiëne een cruciale rol speelt in goed functionerende brijvoersystemen: “In vergelijking met droogvoersystemen vraagt een brijsysteem meer aandacht, vooral omdat het gebaseerd is op wisselende reststromen met variabele kwaliteit. Gistvorming in de darmen kan leiden tot gezondheidsproblemen bij dieren, en het kostenvoordeel van brijvoeding kan teniet worden gedaan als de basis niet goed is.”

Risicomomenten en verbeteringen

Als technisch specialist voert Marion diverse controles uit op brijbedrijven om prestaties te verbeteren. Ze identificeert verschillende risicomomenten, variërend van mogelijke verontreiniging bij productaankomst tot de keuze van grondstoffen. Protocollair werken is volgens haar essentieel, maar elk protocol moet bedrijfsspecifiek zijn, rekening houdend met de diversiteit in bijproducten, installatietypes en diersoorten.

Een belangrijk onderdeel van de totaalaanpak is het analyseren van de stuurvloeistof. Het bevat restanten van rantsoenen en dient als voedingsbodem voor gisten. Het analyseren van gisten in stuurvloeistof geeft een indicatie van de algehele hygiëne van het bedrijf. Samen met zusterbedrijf Masterlab worden jaarlijks vele brijmonsters onderzocht om data-gedreven analyses uit te voeren en verbeteringen aan te brengen.

Het aantonen van gisten, vooral wanneer zich problemen voordoen, opent de deur naar doelgerichte interventies met additieven zoals Selko BE+. Momenteel is het typeren van gisten echter geen eenvoudige taak. Trouw Nutrition werkt actief aan nieuwe technologische ontwikkelingen om deze taak in de toekomst toegankelijker te maken, zodat varkenshouders bij de ingangscontrole van een bijproduct naast droge stof ook de gistaantallen kunnen checken. Bovendien brengen technische specialisten zoals Marion regelmatig bezoeken aan diverse brijvoerbedrijven. In nauwe samenwerking met varkenshouders streven zij naar een op maat gemaakte en allesomvattende aanpak die is afgestemd op de specifieke situaties van het bedrijfsscenario.

Meer weten over het conserveren van brijvoer?

Voorkom de groei van schimmels en gisten, onjuiste pH-waarden en andere problemen die de diergezondheid en de productie-economie kunnen beïnvloeden. Ontdek hoe je brijvoer op een veilige en effectieve manier kunt conserveren met producten zoals Selko BE+.