De kwaliteit van vers gras binnen 10 minuten geanalyseerd

Rundvee

Het perfecte maaimoment bepalen? Snel beslissen op welk perceel de weidegang plaatsvindt? Vooraf weten hoeveel eiwit je verse gras nu echt toevoegt in het rantsoen in plaats van achteraf bijsturen? De ijklijn voor vers gras van Trouw Nutrition maakt dat vanaf nu mogelijk. Deze nieuwe ijklijn is beschikbaar bij analyses van de NutriOpt On-site Adviser (NOA), de mobiele NIR van Trouw Nutrition. Met de NOA scan je je grondstoffen, kuilen en vers gras, zodat je weloverwogen beslissingen kan nemen ten aanzien van je voermanagement.

30-5-2022

Stap voorwaarts in ‘Sustainable Farming’

Het toevoegen van een nieuwe ijklijn voor vers gras betekent bovendien een extra stap voorwaarts in de ‘Sustainable Farming’ aanpak van Trouw Nutrition. Precisievoeding is één van de hoofdthema’s van deze aanpak, aangezien precisievoeding zorgt voor optimale dierprestaties én voor het terugdringen van de uitstoot van o.a. stikstof, methaan en fosfor.

Meer over Sustainable Farming

Optimaal rantsoen samenstellen

Met de huidige hoge grondstofprijzen en de droogte die druk legt op de ruwvoervoorraad is het juist inschatten van de voederwaarde nog belangrijker. Dat begint met inzicht: hoe nauwkeuriger de kwaliteit van beschikbare grondstoffen (graskuil, maiskuil en vers gras) bekend is, hoe sneller en beter er een optimaal rantsoen kan worden samengesteld.

Nieuwe ijklijn voor vers gras

Met de NOA was het al mogelijk om binnen 10 minuten de voerkwaliteit van je losse grondstoffen, maiskuil en ruwvoeders nauwkeurig te analyseren, maar dankzij extra innovatiekracht is nu ook de ijklijn voor vers gras beschikbaar voor de NOA. Met deze ijklijn kan je direct op locatie de kwaliteit bepalen van je verse gras.

 imagebb9fl.pngimagezh6um.png

imagebuk8t.png

Belangrijkste Nederlandse kengetallen

Door het uitvoeren van een eenvoudige scan krijg je real-time inzicht in droge stof, eiwit, suiker celstof en andere kwaliteitsparameters van het gras. Daarnaast ontvang je op het analyserapport de belangrijkste Nederlandse kengetallen zoals ruw eiwit, suiker en NDF die je gemakkelijk kan exporteren naar andere software. Zo kan er direct mee gerekend worden.

Snel en eenvoudig

De werkwijze is bijzonder eenvoudig: je plaatst de mobiele scanner op het verzamelde gras en met je telefoon maak je verbinding met de NOA. De bijgeleverde app leidt je door de gehele meetprocedure. Binnen 5 minuten ontvang je een compleet overzichtsrapport van de graskwaliteit op je perceel.

Uiterst betrouwbaar

De kalibratielijn voor vers gras is opgebouwd uit een grote variatie aan rassen en bestaat uit monsters vanuit Nederland en andere Europese landen. De kalibratielijn wordt continue up-to-date gehouden met nieuwe monsters zodat de accuraatheid van de resultaten uiterst betrouwbaar is. Met deze nieuwe mogelijkheid om de kwaliteit van vers gras te meten stellen we je in staat om ‘Sustainable Farming’ in de praktijk te brengen.

Hieronder vind je een voorbeeld:

 

Scan de QR-code voor meer informatie over NOA of klik hier.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over de nieuwe vers gras kalibratielijn of de NOA-scan contact op met Johan Kroon.