Een aangepaste voerstrategie voor immunocastraten

Varkens

In mei 2023 verscheen het koninklijk besluit over het castreren van biggen. Sinds 1 januari 2024 is het in België definitief verboden om onverdoofd te castreren. Wel blijft het toegestaan om onder verdoving te castreren in samenwerking met de bedrijfsdierenarts. Ook andere alternatieven, zoals immunocastraten en het houden van intacte beren, worden steeds populairder. Elke keuze heeft zijn eigen voor- en nadelen op het gebied van vleeskwaliteit, voederconversie en/of gedrag bij de vleesvarkens. In dit artikel lichten we onze onderzoeksresultaten toe omtrent voerstrategieën bij immunocastraten.

28-5-2024

Immunocastraten versus intacte beren

Op ons proefbedrijf kregen wij de kans om immunocastraten en intacte beren tegelijk te testen. We konden bevestigen wat al eerder in de literatuur beschreven is: de beren die gevaccineerd worden met Improvac gaan zich na hun tweede vaccinatie meer als bargen gedragen. De voeropname en de groei stijgen met respectievelijk 150g/dag voeropname en 35g/dag groei. Dit gebeurt niet meteen na de tweede vaccinatie, maar na een vertragingsfase van ongeveer tien dagen. Vanaf dat moment vermindert ook hun agressie en seksueel gedrag (European Medicines Agency, 2022).

In figuur 1 zie je de dagelijkse voeropname van de immunocastraten en de beren die we in de stal hebben gemeten. In deze proef kregen beide groepen hetzelfde voer.

Figuur 1: Dagelijkse voeropname bij immunocastraten (gevaccineerd met Improvac) en intacte beren. f1 en f2 zijn de voerovergangen.

Effect van voerstrategie

Immunocastraten en intacte beren hebben dus duidelijk een verschillende behoefte aan voer na hun tweede Improvac-vaccinatie. Kunnen wij deze behoeften anders invullen met een verschillende voerstrategie? Om hier een antwoord op te krijgen, hebben wij twee vervolgproeven uitgevoerd met enerzijds een verschillende concentratie (op energie en aminozuren) en anderzijds verschillende niveaus aan aminozuren in de laatste fase.

Het meer geconcentreerde voer in de laatste fase blijkt de beste keuze te zijn voor de immunocastraten. Er wordt minder van gegeten en de groei is hoger, waardoor de voederconversie 0,05 lager is bij het meer geconcentreerde voer. Hoewel het voer duurder is, is de voerwinst toch ook hoger (0,50€/varken).

Wanneer in de laatste fase het niveau aan aminozuren stijgt (en het energieniveau gelijk blijft), dan wordt er opnieuw gecompenseerd in voeropname door de vleesvarkens. De gemiddelde dagelijkse groei blijft echter gelijk. De voerwinst komt vergelijkbaar uit voor beide groepen.

Effect op spier- en spekaanzet

Met verschillende niveaus aan aminozuren hebben we echter wel de mogelijkheid om in te spelen op de spier- en spekaanzet. Ons Watson-model voorspelt hier namelijk een hogere spieraanzet en een lagere vetaanzet bij de hogere aminozuurgehaltes (zie figuur 2).

 

Figuur 2: Invloed van hoger aminozuur niveau (Az) en hogere concentratie op eiwit- en vetaanzet.

Het is dus de combinatie van energie en aminozuren die voor meer voerwinst kan zorgen bij immunocastraten, en het niveau aan aminozuren dat een effect kan hebben op de spier- en spekaanzet van het vleesvarken.

Meer weten?

Neem voor meer details contact op met jouw accountmanager.