Streven naar een lange levensduur en winstgevendheid met gezonde koeien

Rundvee

Melkveehouderij gaat niet alleen over het produceren van melk; het is een samenspel van wetenschap, genetica, management en economie. Tijdens de European Federation of Animal Science (EAAP) in Lyon deelde Dr. Jose Santos inzichten van een goed beheerd melkveebedrijf. De centrale vraag: hoe bereik je een zeer efficiënte koe met minimale ecologische voetafdruk en tegelijkertijd maximale winstgevendheid?

4-3-2024

De sleutel tot een lange levensduur en productiviteit

In Europa streven we naar een koe die zo min mogelijk CO2-equivalenten per kilogram melk produceert. Het doel is gezonde koeien met een lange levensduur en hoge melkproductie. In tegenstelling tot het Europese ideaal zien we in de Verenigde Staten koeien die slechts drie lactaties lang leven. Dit artikel geeft een momentopname van de gemiddelde Amerikaanse melkkoe, die jaarlijks ongeveer 12.000 kilogram melk produceert. We verkennen de factoren die bijdragen aan deze cijfers, van genetica tot managementpraktijken, in het veranderende landschap van de melkveehouderij.

Hoe de vruchtbaarheid van koeien, management en de zoektocht naar een lang leven te verbeteren

Het verlengen van de levensduur van melkkoeien omvat meer dan alleen genetica. Het vereist een holistische aanpak, van de verzorging van kalveren tot het management van vaarzen en meer. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat goede verzorging van vaarzen en kalveren leidt tot een langer en productiever leven. Op de boerderij spelen managementpraktijken een cruciale rol bij het minimaliseren van ziekte- en sterftecijfers. We onderzochten praktijkgegevens van een goed beheerd melkveebedrijf in Californië, wat inzicht geeft in de complexe balans tussen koeienverzorging, reproductiestrategieën en afvoerbeslissingen. Het wordt duidelijk dat de sleutel tot een lang leven ligt in zowel genetische selectie als bedrijfsvoering.

Wat zijn de geheimen van de best presterende gezonde melkveekuddes?

Wat onderscheidt de best presterende gezonde melkveekuddes van de rest? Vruchtbaarheidscijfers geven een cruciale aanwijzing. Gegevens als de drachtigheidspercentage in een cyclus van 21 dagen en inseminatiepercentages tonen aan dat de beste melkveebedrijven consequent hoge conceptiecijfers behalen (zie figuur 1). Het wordt duidelijk dat deze bedrijven prioriteit geven aan een juiste synchronisatie van oestrus-detectietechnieken, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Bovendien benadrukken ze de inzet van medewerkers en hun toewijding aan de hoogste normen voor koeienverzorging. Deze factoren dragen gezamenlijk bij aan langere, productievere en gezondere koeien, wat de duurzaamheid en winstgevendheid van de industrie ondersteunt.


Figuur 1

Het verbeteren van de gezondheid en vruchtbaarheid van melkkoeien door middel van voerstrategieën

Het nastreven van optimale voortplanting en gezondheid is een langetermijnuitdaging voor boeren en onderzoekers. Diverse benaderingen zijn onderzocht om de vruchtbaarheid en het algehele welzijn van melkveestapels te verbeteren, maar de rol van voeding bij het bereiken van deze doelen mag niet worden onderschat. In de rest van dit artikel analyseren we de impact van voedingsstrategieën als middel om de vruchtbaarheid van melkkoeien te verbeteren en benadrukken we het belang van het overwegen van niet-voedingsgerelateerde factoren. Dit benadrukt het belang van een goed vruchtbaarheids (of voortplantings-)management.

Voedingsinstrumenten voor verbeterde vruchtbaarheid van melkkoeien

Bij het streven naar verbeterde vruchtbaarheid van melkkoeien is er geen eenvoudige oplossing. In plaats daarvan zijn een combinatie van strategieën en een diepgaand begrip van de fysiologie van de koe essentieel. Een belangrijk aspect van voeding in deze context is het beheren van de mobilisatie van lichaamsweefsel na het kalven. Hoewel koeien van nature zijn aangepast aan het mobiliseren van vetweefsel, kan dit een negatieve impact hebben op de voortplanting. Om die negatieve impact te verminderen, is het essentieel te zorgen dat koeien zo weinig mogelijk conditiescore verliezen tijdens de droogstand.

De conditiescore helpt bij het beoordelen van de conditie van een koe en haar voortplantingspotentieel. Koeien worden onder andere gecategoriseerd op basis van de ruimte tussen hun staartkop en heupbeen, waarbij verschillende categorieën duiden op hun niveau van lichaamsvet. Idealiter zouden koeien in de 'V'-categorie moeten vallen of, op zijn hoogst, in de 'U'-categorie met minimaal dekking van de staartkop of sacraal ligament. Koeien in de '3'-categorie of hoger kunnen enkele gemobiliseerde vetzuren in melkvet brengen ,maar een overmaat aan gemobiliseerde vetten kan een negatieve impact hebben op hun eicelkwaliteit en bronst. De grootste uitdaging ligt bij vaarzen, waar we vaak een te ruime conditie zien, vooral wanneer gestreefd wordt naar een adequaat lichaamsgewicht en verbeterde voortplanting.

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 25-30% van de variabiliteit in de lichaamsconditiescore bij het droogzetten onverklaard blijft. Echter, 50% hiervan wordt toegeschreven aan hoe snel een koe drachtig wordt na het kalven. Het is dus duidelijk dat het handhaven van de juiste lichaamsconditiescore en het tijdig drachtig raken cruciale factoren zijn om de voortplantingscijferspercentages bij melkkoeien te verbeteren.

Minimaliseren van ziektes en nutriëntensuppletie

Naast het beheren van de lichaamsconditie is het essentieel rantsoenen te formuleren die het risico op ziektes verminderen en de vruchtbaarheid verbeteren. Ziektes kunnen rampzalige gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid, waardoor ziektepreventie een topprioriteit is. Het verminderen van mineralengerelateerde aandoeningen, minimaliseren van een lebmaagverplaatsing en implementeren van een programma om mastitis bij verse koeien te minimaliseren, zijn essentiële onderdelen van een goed bedrijfsmanagement

Naast ziektepreventie heeft het aanvullen van specifieke voedingsstoffen positieve effecten getoond op de voortplanting. Niet alle voedingsstoffen zijn gelijk, met sterke gegevens ondersteund door onderzoek met voldoende aantallen koeien. Verschillende supplementen kunnen de voortplanting verbeteren, waarbij het aanvullen van vetzuren in het dieet een cruciale rol speelt, ondanks enkele uitdagingen met betrekking tot het vetgehalte in melk.

Complex samenspel van wetenschap, beheer en economie

In de zoektocht naar verbeterde voortplanting en gezondheid van melkkoeien is het duidelijk dat voeding een belangrijke rol speelt. Het beheren van de lichaamsconditie door middel van een juiste score en het op tijd laten insemineren van dieren zijn fundamentele aspecten van deze reis. Daarnaast dragen ziektepreventie en aanvulling van essentiële voedingsstoffen significant bij aan verbeterde vruchtbaarheid en algeheel welzijn van de koe.

Er is geen universele benadering, elk melkveebedrijf moet zijn strategieën aanpassen op basis van specifieke omstandigheden en doelen. Door de voedings- en niet-voedingsgerelateerde factoren te overwegen, kunnen boeren aanzienlijke stappen zetten om hun gewenste voortplantingsresultaten te behalen en een gezonde kudde te behouden. In de dynamische wereld van melkveehouderij is een allesomvattende aanpak die wetenschap en praktisch inzicht combineert essentieel voor succes.

Melkveehouderij is een complex proces waarin wetenschap, management, genetica en economie met elkaar verweven zijn. Het bereiken van een efficiënte koe met minimale ecologische voetafdruk, terwijl levensduur en winstgevendheid worden gemaximaliseerd, is een veelzijdige uitdaging. Door real-time data te verkennen en de praktijken van top presterende boerderijen te analyseren, verkrijgen we waardevolle inzichten om de efficiëntie in de melkveehouderij te verbeteren. Hoewel genetica ongetwijfeld een rol speelt, ligt de sleutel in effectief management, voortplantingsstrategieën en toewijding aan het welzijn van de kudde. In een evoluerende en dynamische sector  blijft een gebalanceerde aanpak cruciaal voor het waarborgen van levensduur en duurzaamheid.