Innovaties voor een duurzame sector: nieuw voedselbijproduct

Trouw Nutrition

Duurzaam voedsel produceren is dé uitdaging van dit moment. In de media wordt circulariteit vaak omschreven als een recept voor een duurzame voedselproductie, maar wat is een circulair voedselsysteem precies? En welke innovaties werden het afgelopen jaar toegepast in de praktijk?

17-3-2023

De rol en de beschikbaarheid van bijproducten voor diervoeder

Circulariteit in de diervoederproductie is een begrip dat nog wordt gedefinieerd. Een initiatief dat onder voederproducenten in opkomst is, is het gebruik van reststromen of zogenaamde bijproducten, uit de levensmiddelen-, dranken- en fermentatie-industrie. De Europese federatie van diervoederproducenten (FEFAC, European Feed Manufacturers' Federation) heeft een voedselbijproduct gedefinieerd als “een niet voor voeding bestemd ingrediënt dat als secundaire grondstof uit de (lokale) kringloopeconomie wordt teruggewonnen met een lage landgebruikvoetafdruk”.

Nieuwe voedselbijproducten

Bij het ontwikkelen van innovaties die verder verduurzamen werkt Trouw Nutrition vaak samen met andere bedrijven. Al deze initiatieven worden gebundeld in het Sustainable Farming concept van Trouw Nutrition.

Het afgelopen jaar werd er nauw samengewerkt met Looop en Noblesse. Het resultaat van deze samenwerking is de ontwikkeling van een nieuwe duurzame voedergrondstof: een bijproduct van Noblesse dat bestemd was voor biogas producten werd opgewaardeerd naar voedergrondstof, door het implementeren van voederveiligheid en het verlengen van de houdbaarheid.

Van start tot finish: Voedingswaarde van voedselbijproducten

Zodra de voedingswaarde van een bijproduct is bepaald, wordt duidelijk hoeveel waarde voor de voederproductieketen kan worden behouden. Gemiddeld wordt de voedingswaarde van bijproducten vier tot acht keer per jaar getest door middel van nat-chemische analyses.

Een betrouwbaardere en snellere oplossing wordt geboden door middel van nabij-infrarood spectroscopie (Near-infrared, NIR) NIR geeft binnen een minuut resultaten, maar vereist kalibratielijnen om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen. Looop kon gebruik maken van de grootste NIR-kalibratiedatabase binnen de industrie, beheerd door het Masterlab van Trouw Nutrition in Nederland.

Revalet_Infinity_ cycle.png

Op zoek naar verdere samenwerkingen?

Zit jij met een bepaald idee over het verduurzamen van de sector middels het opwaarderen van een bepaalde grondstof? Wij denken hier graag in mee. Contacteer je account manager en we gaan samen aan de slag.