Op weg naar Net Zero voor zuivel: Trouw Nutrition wordt voorzitter van de Animal Nutrition Workstream

Persbericht

Op 13 december 2023 zijn Trouw Nutrition en het Global Dairy Platform (GDP) een samenwerking aangegaan. In de Animal Nutrition Workstream zal Trouw Nutrition de zuivelsector ondersteunen om wereldwijd innovatief onderzoek uit te voeren. Daarbij focussen we op oplossingen om de zuivelsector koolstofarm te maken. De taskforce, die deel uitmaakt van het Pathways to Dairy Net Zero (P2DNZ)-initiatief, zal toonaangevend zijn op het gebied van zuivelproductie. Hierbij wordt de focus gelegd op het verkennen van mogelijkheden om de milieu-impact van de zuivelproductie te verminderen door middel van innovatieve ontwikkelingen en technologieën op het gebied van voer en voeding. Om deze samenwerking te introduceren, plannen we op 17 januari een P2DNZ-webinar.

14-12-2023

Het GDP is een organisatie voor de zuivelwaardeketen waarvan de leden samenwerken op pre-competitieve basis om vraagstukken aan te pakken die belangrijk zijn voor de sector. GDP ontwikkelde het P2DNZ-initiatief, een groeiende wereldwijde beweging die zich inzet om de uitstoot van broeikasgassen door zuivel in de komende dertig jaar aanzienlijk te verminderen. Dit kan worden bereikt door gezamenlijke actie tegen klimaatverandering in de gehele zuivelsector te versnellen. Meer dan 200 organisaties, die gezamenlijk bijna 40% van de wereldwijde melkproductie vertegenwoordigen, hebben zich al aangesloten bij het P2DNZ-initiatief.

De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe Animal Nutrition Workstream zijn onder meer:

  • Het identificeren van ontwikkelingsgebieden met een grote impact en het samenstellen van werkstromen om deze aan te pakken
  • Het creëren van een pre-competitief forum om obstakels voor de implementatie en opschaling van oplossingen te identificeren en aan te pakken
  • Het aantonen van de betrokkenheid van de zuivelsector bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen
Bij Trouw Nutrition willen we investeren in een betere toekomst voor de melkveehouderij. Wij zijn ervan overtuigd dat de collaboratieve en pre-competitieve aanpak van de P2DNZ ons in staat zal stellen gezamenlijk baanbrekende kansen te identificeren. Deze kansen zullen ons helpen bij de belangrijke taak om de klimaatimpact van de zuivelsector te verminderen, terwijl we tegelijkertijd het aanbod en de toegang tot voedzaam zuivelvoedsel vergroten voor een groeiende wereldbevolking.”
JJ Degan, Ruminant Manager Global Strategic Marketing bij Trouw Nutrition

Een cruciale en dringende uitdaging

De zuivelsector ondersteunt wereldwijd het levensonderhoud van één miljard mensen en levert tegelijkertijd voedzame zuivelproducten aan miljarden mensen. Het zal een cruciale rol spelen bij het helpen verwezenlijken van de missie van Nutreco: Feeding the Future. Om deze missie te verwezenlijken, moeten in 2050 alle 10 miljard mensen op aarde toegang hebben tot voldoende hoogwaardige voedingsstoffen om te gedijen. Niettemin draagt de zuivelsector, ondanks de essentiële rol die het speelt in voedselvoorziening, aanzienlijk bij aan de uitstoot van broeikasgassen, momenteel goed voor 2,5% van de wereldwijde uitstoot. Het verminderen van deze impact is daarom een dringende prioriteit.

Degan benadrukt dat de focus op diervoeding een belangrijk onderdeel van de oplossing is. Hij benoemt dat "circa 40% van de broeikasgasuitstoot op melkveebedrijven te maken heeft met het voeren van vee, en dat nog eens ongeveer 40% afkomstig is van methaan in de darmen. De Animal Nutrition Workstream zal zich richten op het verminderen van deze impactgebieden."

We weten hoeveel goeds zuivel wereldwijd kan bieden. Nu is het van essentieel belang dat we ervoor zorgen dat de zuivelsector zo ecologisch, sociaal, economisch en nutritioneel duurzaam mogelijk wordt. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het P2DNZ-programma en van deze meest recente werkstroom. We zijn enthousiast om samen te werken met het team van Trouw Nutrition, om gebruik te maken van hun expertise en te ontdekken hoe innovatieve diervoedingsoplossingen ons kunnen helpen de uitstoot te verminderen."
Donald Moore, de uitvoerend directeur van het GDP

Samenwerken voor duurzame zuivel

"Het bevorderen van duurzaamheid in de zuivelsector is een uitdagende taak die samenwerking in de gehele waardeketen vereist. We roepen andere spelers in de keten daarom op om ook bij te dragen aan deze inspanning. Gezamenlijk kunnen we veel meer bereiken dan alleen, en het is van essentieel belang voor de toekomst van onze industrie - en de planeet - dat ons werk een echte impact heeft”, aldus Degan.

Op 17 januari zullen GDP en Trouw Nutrition een P2DNZ-webinar organiseren, waarbij we dieper ingaan op de bijdrage van de diervoedingsindustrie aan de wereldwijde duurzaamheidsdoelen. Daarnaast zullen we bespreken hoe we de volgende stappen kunnen zetten, met specifieke aandacht voor verbeteringen op het gebied van rundveevoer en de Animal Nutrition Workstream.

Schrijf je hier in:

In april staat de eerste P2DNZ Animal Nutrition Workstream workshop gepland. De locatie wordt in de loop van de komende weken bepaald. Als je aan deze workshop wilt deelnemen en actief wilt bijdragen aan het vormgeven van de werkstroom, kan je je vóór 29 februari 2024 aanmelden op de GDP-website of door een e-mail te sturen naar info@pathwaystodairynetzero.org.

Voor meer informatie:

P2DNZ-mediacontact:
info@pathwaystodairynetzero.org

Mediacontact Trouw Nutrition: Elise Catusse
elise.catusse@trouwnutrition.com